دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-310 

مقاله پژوهشی

بررسی وضعیت پردازش حسی کودکان اوتیسم ۳ تا ۱۴ ساله

صفحه 1-7

10.22037/jrm.2019.111677.2083

نوید میرزاخانی؛ مهناز استکی؛ منصوره شهریاری احمدی؛ رویا کوچک انتظار


مقایسه طیف فرکانس نیروهای عکس العمل زمین در افراد ناشنوا و سالم طی دویدن

صفحه 144-152

10.22037/jrm.2019.111487.2024

محسن یرغمدی؛ امیرعلی جعفرنژادگرو؛ محمد عبداله پور درویشانی؛ فاطمه تیموری


رشد مهارت های شنیداری و گفتار کودکان کاربر کاشت حلزون

صفحه 185-194

10.22037/jrm.2019.111166.1806

عطیه قزوینی؛ رابعه خلیلاوی؛ رضا صادقی؛ افسانه یوسفی؛ کوروش افتخاریان


بررسی میزان وابستگی منابع توجهی و بینایی به کنترل تعادل در بیماران با وضعیت جلوآمده سر

صفحه 247-256

10.22037/jrm.2020.111886.2120

سید هاشم طاهری؛ خسرو خادمی-کلانتری؛ مهرداد داوودی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان