دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 1-132 

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط بین پارامتر های اتاق قدامی با میزان نزدیک بینی توسط دستگاه اکولایزر

صفحه 1-6

10.22037/jrm.2015.1100002

سیّد مهدی طباطبایی؛ زهرا فلاح تفتی؛ هاله کنگری؛ محمدرضا فلاح تفتی


بررسی تکرارپذیری روش سونوگرافی برای ارزیابی ضخامت عضله ذوزنقه فوقانی در بیماران مبتلا به نقاط ماشه ای نهفته عضله ذوزنقه فوقانی

صفحه 17-25

10.22037/jrm.2015.1100004

افسانه سیف الهی؛ صدیقه سادات نعیمی؛ اصغررضا سلطانی؛ سید مجید حسینی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان؛ گلناز صدریا


بهینه سازی و کنترل ربات توانبخش راه رفتن

صفحه 49-62

10.22037/jrm.2015.1100008

سید محمدعلی بندگان ابطحی؛ نیما جمشیدی؛ پیمان معلم؛ آرام قاضی عسگر؛ مرتضی آبدار اصفهانی


تاثیر راهنمایی‌ شناختی بر مولفه‌های اکوستیکی نوای گفتار در کودکان بهنجار 12- 8 سال

صفحه 81-72

10.22037/jrm.2015.1100010

سیده زهره موسوی؛ سیده مریم خدامی؛ یحیی مدرسی؛ محمد کمالی؛ میشل درینان؛ نادر فداکار؛ سجاد نجم‌الدینی؛ نسرین عباسقلی‌زاده


سیر تحولی تصمیم گیری پرخطر در نمونه ای از کودکان ایرانی

صفحه 89-82

وحید نجاتی؛ زهرا فخری؛ نعیمه طلایی نژاد؛ بهاره اسکندری؛ مریم جمشیدی سیانکی


همسویی جانبی دست و چشم و تاثیر آن بر عملکرد ورزشی در تیر اندازان با کمان

صفحه 107-112

10.22037/jrm.2015.1100014

سید فرزاد محمدی؛ محمد آقازاده امیری؛ الهام رخشی؛ هما نادری فر؛ الهام اشرفی


مقاله پژوهشی

مقایسه امتیاز بازشناسی همخوان های انفجاری و سایشی در نویز همهمه

صفحه 133-141

10.22037/jrm.2015.1100163

سیده زینب نورالدینی؛ علی محمدزاده؛ سید مهدی طباطبایی