دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 1-118 
اثر آنی کشش استاتیک عضلانی بر خطای بازسازی زاویه مفصل زانو

صفحه 11-18

10.22037/jrm.2014.1100071

سمیرا شهرجردی؛ مینو خلخالی زاویه؛ اصغر رضاسلطانی؛ خسرو خادمی کلانتری؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


مقایسه شاخص بلین- آمبروسیو و معیار رابینوویتس در افراد کاندید جراحی انکساری

صفحه 19-25

10.22037/jrm.2014.1100072

سارا اسماعیلی شاهویر؛ مهدی رخصت یزدی؛ علی میرزاجانی؛ ابراهیم جعفرزاده پور


نقص بازشناسی بیان چهره ای خنثی بین کودکان دارای اُتیسم عملکرد بالا در مقایسه با همتایان بهنجار 7 تا 11 ساله

صفحه 43-53

10.22037/jrm.2014.1100075

نوید میرزاخانی؛ اکبر زاهدی باروق؛ مهدی علیزاده زارعی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان؛ زهرا پاشازاده؛ مهدی رضایی؛ مریم اورکی


راهبردهای حفظ شغل در افراد مبتلا به آسیب های شدید روانی : مقاله مروری

صفحه 109-118

10.22037/jrm.2014.1100081

میترا خلف بیگی؛ مهدی رصافیانی؛ فرحناز محمدی؛ حجت اله حقگو؛ حمید v