مروری نظامند بر ارتباط ویژگی های شخصیتی با آسیب های ورزشی- بر اساس مدل استرس-آسیب ورزشی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشگاه تهران

چکیده

اهداف: مطالعات متعددی در مورد ارتباط ویژگی‌های شخصیتی با بروز آسیب‌های ورزشی صورت گرفته است، اما چگونگی ارتباط آن‌ها با بروز آسیب‌های ورزشی در هاله‌ای از ابهام است. ازاین‌رو هدف از مطالعه حاضر مروری بر ارتباط فاکتورهای شخصیتی ارائه‌شده در مدل استرس آسیب ورزشی ویلیامز و اندرسون با آسیب‌های ورزشی بود.

روش‌ها: جستجوی مقالات، با در نظر گرفتن واژه‌های کلیدی و در پایگاه‌های تخصصی "Embase"، "Medline"، " SPORTDiscus"،"Biomed Central"، "Web of Science" و " PubMed" از ابتدا تا تاریخ 1/3/1400 صورت گرفت. واژه‌های کلیدی,sports injury, athletic injury sensation seeking, achievement motivation, locus of control ,anxiety, personality traits hardiness and برای جست‌وجو استفاده شدند.

نتایج: جستجوی مطالعات در پایگاه ههای مختلف منجر به یافتن 1283 مقاله شد. بعد از حذف موارد تکراری، غربالگری مقالات و ارزیابی متن کامل آنها، 28 مقاله یافت شد که ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و آسیب‌های ورزشی را بررسی کرده بودند. بررسی محتوای این مقالات نشان داد که بین اضطراب صفتی و بروز آسیب‌های ورزشی ارتباط معنی‌داری وجود دارد. این در حالیست که مورد ارتباط منابع کنترل و حس هیجان‌خواهی با بروز آسیب‌های ورزشی نتایج متناقضی وجود دارد و در مورد ارتباط سرسختی و انگیزه پیشرفت با آسیب‌های ورزشی نیز تعداد مطالعات صورت گرفته محدود بود.

نتیجه‌گیری: بنابراین، به خاطر تناقض در نتایج مقالاتی که ارتباط منابع کنترل و حس هیجان‌خواهی را با بروز آسیب‌های ورزشی بررسی کرده‌اند و محدودیت تعداد مقالاتی که ارتباط سرسختی و انگیزه پیشرفت با آسیب‌های ورزشی را بررسی کرده‌اند، نیاز به انجام مطالعات دقیق‌تر و بیشتری در این موارد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A systematic review of the relationship between personality traits and sports injuries - according to the stress - sports injury model

نویسنده [English]

  • Fatemeh Shaabani 2
2 University of Tehran
چکیده [English]

Background and Aims: Although several studies have been conducted on the relationship between personality traits and the incidence of sports injuries, how they relate to the incidence of sports injuries is unclear. Therefore, the purpose of these systematic review study was to investigate the relationship between personality factors presented in the stress -sports injury model injury rates.

Materials and Methods: The present study was a systematic review. Search for articles was conducted in the specialized databases "Embase", "Medline", "SPORTDiscus", "Biomed Central", "Web of Science" and "PubMed" from inception to the date May 2021. The keywords of sports injury, sensation seeking, achievement motivation, locus of control, anxiety, personality traits, and hardiness were used for the search.

Results:

The literature searching in different databases led to finding 1283 studies. After duplicate removal, article screening, and full text assessment, 28 articles were found that examined the association between the personality traits and sports injuries. The survey in the content of these articles showed that there is a significant relationship between trait anxiety and the incidence of sports injuries. While there are conflicting results about the relationship between locus of control and the sensation-seeking of with the occurrence of sports injuries. Additionally, the number of studies on the relationship between hardiness and achievement motivation with sports injuries was limited.

Conclusion: duo to inconsistencies in the results of articles that have examined the relationship between locus of control and sensation-seeking with the occurrence of sports injuries and the limited number of articles that have examined the relationship between hardiness and achievement motivation with sports injuries, there is a need for more detailed studies in these fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trait anxiety
  • Locus of control
  • Achievement motivation
  • sensation seeking
  • hardiness

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400
  • تاریخ دریافت: 29 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 06 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 11 اسفند 1400