آیا ارتباطی بین ورزش و استئوآرتریت وجود دارد؟

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دکترای فیزیوتراپی، استاد گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین ورزش در سطوح قهرمانی و تفریحی با استئوآرتریت بود.
مواد و روش ­ها
برای انجام تحقیق مروری حاضر، جستجوی پیشینه تحقیق از طریق موتورهای جستجوگر الکترونیک در سه دهه گذشته (از سال 1987 تا 2017) در پایگاه PubMed و Sportdiscus انجام شد. برای جست­و­جو از واژه­های کلیدی “Osteoarthritis”، “Athletes”،“Elite”  و “sports” به همراه مترادف­های مرتبط استفاده گردید. همچنین برای جست­و­جوی مقالات فارسی از پایگاه مجلات کشور(MAGIRAN) ، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی  (SID)و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) استفاده شد.
یافته ­ها
با در نظر گرفتن معیارهای ورود به تحقیق حاضر، 29 مقاله (شامل 28 مقاله انگلیسی و 1 مقاله فارسی) انتخاب شد. از بین این مقالات، 13 مقاله مربوط به ارتباط استئوآرتریت و ورزش تفریحی و 15 مقاله مربوط به بررسی استئوآرتریت در بین ورزشکاران نخبه بود. از 13 مقاله مربوط به ورزش تفریحی، 5 مقاله آینده­نگر به بررسی استئوآرتریت مفاصل زانو و ران در بین دوندگان بزرگسال و 8 مقاله از نوع مورد-شاهدی به بررسی استئوآرتریت مفاصل زانو و ران در بین سایر ورزشکاران پرداخته بود. از 16 مقاله مربوط به ورزش قهرمانی، 7 مقاله، استئوآرتریت مفاصل اندام تحتانی در بین فوتبالیست­های نخبه بازنشسته، 5 مقاله استئوآرتریت مفاصل اندام تحتانی در بین ورزشکاران نخبه بازنشسته رشته­های مختلف ورزشی، 1 مقاله استئوآرتریت مفصل زانو در بین پینگ­پنگ­بازان نخبه بازنشسته، 1 مقاله استئوآرتریت مفصل شانه در بین تنیس­بازان نخبه بازنشسته، 1 مقاله استئوآرتریت مفصل مچ پا در بین والیبالیست­های نخبه بازنشسته و 1 مقاله استئوآرتریت دوندگان نخبه را بررسی کرده بودند.
نتیجه­ گیری
فعالیت­های ورزشی-تفریحی در حد متوسط، صرف نظر از اینکه ورزش مورد نظر چه باشد، عامل خطرسازی برای استئوآرتریت رادیوگرافیک و بالینی نمی­باشد و به دلیل مزایای غیرقابل انکار ورزش، افراد را باید به سمت ورزش تشویق کرد. در بین جمعیت عموم و ورزشکاران نخبه به نظر می­رسد استئوآرتریت رادیوگرافیک با رشته­های ورزشی تیمی و قدرتی (فوتبال، راگبی، کشتی، وزنه­برداری و ورزش­های راکتی) در شرایطی که تمرینات و رقابت­ها به شکل شدیدی انجام شود، بیشتر رخ می­دهد. همچنین به نظر نمی­رسد که ورزشکاران استقامتی نخبه در خطر استئوآرتریت قرار داشته باشند. خطر استئوآرتریت با رشته­های ورزشی دارای ضربه­های شدید و تکراری افزایش پیدا می­کند که این خطر به شکل قابل ملاحظه­ای با آسیب مفصلی در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Is There a Relationship between Sport and Osteoarthritis?

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Norasteh 1
  • Hamed Mahmoudi 2
  • Sara Emami 2
  • Elham Hajihosseini 2
1 Professor of Physiotherapy, Department of Corrective Exercises and Sport Injuries, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 PhD Student of Corrective Exercises, Department of Corrective Exercises and Sport Injuries, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: To investigate the relationship between recreational and professional sports and osteoarthritis
Materials and Methods: To carry out the present review article, we conducted a literature search in PubMed and Sportdiscus databases in the past three decades (1987 to 2017). The keywords used in the search process included ‘Osteoarthritis’, ‘Athletes’ and ‘Elite’, and ‘Sports’ with their related synonyms.  Also, to search Persian articles, we used MAGIRAN, SID, and ISC databases.
Results: Considering the inclusion criteria, 29 articles (28 English and 1 Persian) were selected: 13 articles were about the relationship between osteoarthritis and recreational sport and 16 articles investigated the osteoarthritis among elite athletes. Out of 13 articles on recreational sports, 5 prospective studies investigated OA among adult runners and 8 case control studies investigated OA in the knee and hip joint of other athletes. Out of 16 articles addressing professional sports, 7 articles investigated OA of lower extremity joints in former elite soccer players, 1 article investigated knee joint OA in former table tennis players, 1 article inspected shoulder joint among retired tennis players, 1 article investigated ankle joint OA in former volleyball players, and 1 article investigated OA among elite runners.
Conclusion: Recreational sport activities with moderate intensity, regardless of the sport, is not a risk factor for radiological and clinical OA and due to undeniable advantages of athletic activities, people should be encouraged to pursue them. Radiographic OA seems to increase among general population and elite athletes in certain team and power sports (football, rugby, wrestling, weightlifting, and racket sports) if the conditioning and competitions are intensive. Furthermore, it does not seem that elite endurance athletes are at the risk of OA. The risk of OA increases with repetitive and high-impact sports. This risk is highly associated with joint injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Osteoarthritis
  • Sports
  • Professional athlete
  • Recreational athlete
1.      Silva ALP, Imoto DM, Croci AT. Estudo comparativo entre a aplicação de crioterapia, cinesioterapia e ondas curtas no tratamento da osteoartrite de joelho. Acta Ortopédica Brasileira. 2007;15:204-9.##
2.      Garstang SV, Stitik TP. Osteoarthritis: epidemiology, risk factors, and pathophysiology. American journal of physical medicine & rehabilitation / Association of Academic Physiatrists. 2006;85(11 Suppl):S2-11; quiz S2-4. ##
3.      McWilliams DF, Leeb BF, Muthuri SG, Doherty M, Zhang W. Occupational risk factors for osteoarthritis of the knee: a meta-analysis. Osteoarthritis and cartilage / OARS, Osteoarthritis Research Society. 2011;19(7):829-39. ##
4.      Hunt A. Musculoskeletal fitness: the keystone in overall well-being and injury prevention. Clinical orthopaedics and related research. 2003(409):96-105. ##
5.      Roald B, Lars E. Handbook of Sports Medicine and Science Sports Injury Prevention. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons; 2009. ##
6.      Sarna S, Sahi T, Koskenvuo M, Kaprio J. Increased life expectancy of world class male athletes. Medicine and science in sports and exercise. 1993;25(2):237-44. ##
7.      Kujala UM, Sarna S, Kaprio J, Koskenvuo M. Hospital care in later life among former world-class Finnish athletes. Jama. 1996;276(3):216-20. ##
8.      Conn JM, Annest JL, Gilchrist J. Sports and recreation related injury episodes in the US population, 1997-99. Injury prevention : journal of the International Society for Child and Adolescent Injury Prevention. 2003;9(2):117-23. ##
9.      Krampla W, Mayrhofer R, Malcher J, Kristen KH, Urban M, Hruby W. MR imaging of the knee in marathon runners before and after competition. Skeletal radiology. 2001;30(2):72-6. ##
10.    Jones G, Ding C, Glisson M, Hynes K, Ma D, Cicuttini F. Knee articular cartilage development in children: a longitudinal study of the effect of sex, growth, body composition, and physical activity. Pediatric research. 2003;54(2):230-6. ##
11.    Hanna F, Teichtahl AJ, Bell R, Davis SR, Wluka AE, O'Sullivan R, et al. The cross-sectional relationship between fortnightly exercise and knee cartilage properties in healthy adult women in midlife. Menopause (New York, NY). 2007;14(5):830-4. ##
12.    Racunica TL, Teichtahl AJ, Wang Y, Wluka AE, English DR, Giles GG, et al. Effect of physical activity on articular knee joint structures in community-based adults. Arthritis and rheumatism. 2007;57(7):1261-8. ##
13.    Wijayaratne SP, Teichtahl AJ, Wluka AE, Hanna F, Bell R, Davis SR, et al. The determinants of change in patella cartilage volume--a cohort study of healthy middle-aged women. Rheumatology. 2008;47(9):1426-9.
14.    JC S. Concise dictionary of modern medicine. New York: McGraw-Hill; 2006. ##
15.    Chen SK, Cheng YM, Lin YC, Hong YJ, Huang PJ, Chou PH. Investigation of management models in elite athlete injuries. The Kaohsiung journal of medical sciences. 2005;21(5):220-7. ##
16.    Cunniffe B, Proctor W, Baker JS, Davies B. An evaluation of the physiological demands of elite rugby union using Global Positioning System tracking software. Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association. 2009;23(4):1195-203. ##
17.    Meeuwisse WH, Sellmer R, Hagel BE. Rates and risks of injury during intercollegiate basketball. The American journal of sports medicine. 2003;31(3):379-85. ##
18.    Buckwalter JA, Lane NE. Athletics and osteoarthritis. The American journal of sports medicine. 1997;25(6):873-81. ##
19.    Kuijt MT, Inklaar H, Gouttebarge V, Frings-Dresen MH. Knee and ankle osteoarthritis in former elite soccer players: a systematic review of the recent literature. Journal of science and medicine in sport / Sports Medicine Australia. 2012;15(6):480-7. ##
20.       Lequesne MG, Dang N, Lane NE. Sport practice and osteoarthritis of the limbs. Osteoarthritis and cartilage / OARS, Osteoarthritis Research Society. 1997;5(2):75-86. ##
21.    Vignon E, Valat JP, Rossignol M, Avouac B, Rozenberg S, Thoumie P, et al. Osteoarthritis of the knee and hip and activity: a systematic international review and synthesis (OASIS). Joint, bone, spine : revue du rhumatisme. 2006;73(4):442-55. ##
22.    Slemenda C, Brandt KD, Heilman DK, Mazzuca S, Braunstein EM, Katz BP, et al. Quadriceps weakness and osteoarthritis of the knee. Annals of internal medicine. 1997;127(2):97-104. ##
23.    Radin EL, Paul IL, Rose RM. Role of mechanical factors in pathogenesis of primary osteoarthritis. Lancet. 1972;1(7749):519-22. ##
24.    Tveit M, Rosengren BE, Nilsson JA, Karlsson MK. Former male elite athletes have a higher prevalence of osteoarthritis and arthroplasty in the hip and knee than expected. The American journal of sports medicine. 2012;40(3):527-33. ##
25.    Kujala UM, Kaprio J, Sarna S. Osteoarthritis of weight bearing joints of lower limbs in former elite male athletes. Bmj. 1994;308(6923):231-4. ##
26.    Neyret P, Donell ST, DeJour D, DeJour H. Partial meniscectomy and anterior cruciate ligament rupture in soccer players. A study with a minimum 20-year followup. The American journal of sports medicine. 1993;21(3):455-60. ##
27.    Roos H, Lindberg H, Gardsell P, Lohmander LS, Wingstrand H. The prevalence of gonarthrosis and its relation to meniscectomy in former soccer players. The American journal of sports medicine. 1994;22(2):219-22. ##
28.    Saxon L, Finch C, Bass S. Sports participation, sports injuries and osteoarthritis: implications for prevention. Sports medicine. 1999;28(2):123-35. ##
29.    Bijlsma JW, Knahr K. Strategies for the prevention and management of osteoarthritis of the hip and knee. Best practice & research Clinical rheumatology. 2007;21(1):59-76. ##
30.    Cheng Y, Macera CA, Davis DR, Ainsworth BE, Troped PJ, Blair SN. Physical activity and self-reported, physician-diagnosed osteoarthritis: is physical activity a risk factor? Journal of clinical epidemiology. 2000;53(3):315-22. ##
31.    Cibere J, Zhang H, Thorne A, Wong H, Singer J, Kopec JA, et al. Association of clinical findings with pre-radiographic and radiographic knee osteoarthritis in a population-based study. Arthritis care & research. 2010;62(12):1691-8. ##
32.    Cooper C, Snow S, McAlindon TE, Kellingray S, Stuart B, Coggon D, et al. Risk factors for the incidence and progression of radiographic knee osteoarthritis. Arthritis and rheumatism. 2000;43(5):995-1000. ##
33.    Klussmann A, Gebhardt H, Nubling M, Liebers F, Quiros Perea E, Cordier W, et al. Individual and occupational risk factors for knee osteoarthritis: results of a case-control study in Germany. Arthritis research & therapy. 2010;12(3):R88. ##
34.    Buckwalter JA. Sports, joint injury, and posttraumatic osteoarthritis. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy. 2003;33(10):578-88. ##
35.    Iosifidis MI, Tsarouhas A, Fylaktou A. Lower limb clinical and radiographic osteoarthritis in former elite male athletes. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA. 2015;23(9):2528-35. ##
36.    Lane NE, Hochberg MC, Pressman A, Scott JC, Nevitt MC. Recreational physical activity and the risk of osteoarthritis of the hip in elderly women. The Journal of rheumatology. 1999;26(4):849-54. ##
37.    Lau EC, Cooper C, Lam D, Chan VN, Tsang KK, Sham A. Factors associated with osteoarthritis of the hip and knee in Hong Kong Chinese: obesity, joint injury, and occupational activities. American journal of epidemiology. 2000;152(9):855-62. ##
38.    Manninen P, Riihimaki H, Heliovaara M, Suomalainen O. Physical exercise and risk of severe knee osteoarthritis requiring arthroplasty. Rheumatology. 2001;40(4):432-7. ##
39.    Sandmark H, Vingard E. Sports and risk for severe osteoarthrosis of the knee. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 1999;9(5):279-84. ##
40.    Thelin N, Holmberg S, Thelin A. Knee injuries account for the sports-related increased risk of knee osteoarthritis. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2006;16(5):329-33. ##
41.    Vingard E, Alfredsson L, Malchau H. Osteoarthrosis of the hip in women and its relationship to physical load from sports activities. The American journal of sports medicine. 1998;26(1):78-82. ##
42.    Vrezas I, Elsner G, Bolm-Audorff U, Abolmaali N, Seidler A. Case-control study of knee osteoarthritis and lifestyle factors considering their interaction with physical workload. International archives of occupational and environmental health. 2010;83(3):291-300. ##
43.    Chakravarty EF, Hubert HB, Lingala VB, Zatarain E, Fries JF. Long distance running and knee osteoarthritis. A prospective study. American journal of preventive medicine. 2008;35(2):133-8. ##
44.    Lane NE, Bloch DA, Hubert HB, Jones H, Simpson U, Fries JF. Running, osteoarthritis, and bone density: initial 2-year longitudinal study. The American journal of medicine. 1990;88(5):452-9. ##
45.    Lane NE, Michel B, Bjorkengren A, Oehlert J, Shi H, Bloch DA, et al. The risk of osteoarthritis with running and aging: a 5-year longitudinal study. The Journal of rheumatology. 1993;20(3):461-8. ##
46.    Lane NE, Oehlert JW, Bloch DA, Fries JF. The relationship of running to osteoarthritis of the knee and hip and bone mineral density of the lumbar spine: a 9 year longitudinal study. The Journal of rheumatology. 1998;25(2):334-41. ##
47.    Puranen J, Ala-Ketola L, Peltokallio P, Saarela J. Running and primary osteoarthritis of the hip. British medical journal. 1975;2(5968):424-5. ##
48.    Panush RS, Hanson CS, Caldwell JR, Longley S, Stork J, Thoburn R. Is Running Associated with Osteoarthritis? An Eight-Year Follow-up Study. Journal of clinical rheumatology : practical reports on rheumatic & musculoskeletal diseases. 1995;1(1):35-9. ##
49.    Kettunen JA, Kujala UM, Kaprio J, Koskenvuo M, Sarna S. Lower-limb function among former elite male athletes. The American journal of sports medicine. 2001;29(1):2-8. ##
50.    Kujala UM, Kettunen J, Paananen H, Aalto T, Battie MC, Impivaara O, et al. Knee osteoarthritis in former runners, soccer players, weight lifters, and shooters. Arthritis and rheumatism. 1995;38(4):539-46. ##
51.    Shojaedin SS, Sahebozamani M, Mehrabian H. Knee Joint Osteoarthritis in Retired Professional Athletes and Non- athletic Persons. Rafsanjan Univ Med Scie. 2012;11(3):247-58. ##
52.    Spector TD, Harris PA, Hart DJ, Cicuttini FM, Nandra D, Etherington J, et al. Risk of osteoarthritis associated with long-term weight-bearing sports: a radiologic survey of the hips and knees in female ex-athletes and population controls. Arthritis and rheumatism. 1996;39(6):988-95. ##
53.    Paxinos O, Karavasili A, Delimpasis G, Stathi A. Prevalence of Knee Osteoarthritis in 100 Athletically Active Veteran Soccer Players Compared With a Matched Group of 100 Military Personnel. The American journal of sports medicine. 2016;44(6):1447-54. ##
54.    Rajabi R, Johnson GM, Alizadeh MH, Meghdadi N. Radiographic knee osteoarthritis in ex-elite table tennis players. BMC musculoskeletal disorders. 2012;13:12. ##
55.    Schmitt H, Brocai DR, Lukoschek M. High prevalence of hip arthrosis in former elite javelin throwers and high jumpers: 41 athletes examined more than 10 years after retirement from competitive sports. Acta orthopaedica Scandinavica. 2004;75(1):34-9. ##
56.    Maquirriain J, Ghisi JP, Amato S. Is tennis a predisposing factor for degenerative shoulder disease? A controlled study in former elite players. British journal of sports medicine. 2006;40(5):447-50. ##
57.    Gross P, Marti B. Risk of degenerative ankle joint disease in volleyball players: study of former elite athletes. International journal of sports medicine. 1999;20(1):58-63. ##
58.    Shepard GJ, Banks AJ, Ryan WG. Ex-professional association footballers have an increased prevalence of osteoarthritis of the hip compared with age matched controls despite not having sustained notable hip injuries. British journal of sports medicine. 2003;37(1):80-1. ##
59.    Elleuch MH, Guermazi M, Mezghanni M, Ghroubi S, Fki H, Mefteh S, et al. Knee osteoarthritis in 50 former top-level soccer players: a comparative study. Annales de readaptation et de medecine physique : revue scientifique de la Societe francaise de reeducation fonctionnelle de readaptation et de medecine physique. 2008;51(3):174-8. ##
60.    Roos EM. Joint injury causes knee osteoarthritis in young adults. Current opinion in rheumatology. 2005;17(2):195-200. ##
61.    Turner AP, Barlow JH, Heathcote-Elliott C. Long term health impact of playing professional football in the United Kingdom. British journal of sports medicine. 2000;34(5):332-6. ##
62.    Konradsen L, Hansen EM, Sondergaard L. Long distance running and osteoarthrosis. The American journal of sports medicine. 1990;18(4):379-81. ##
63.    Klunder KB, Rud B, Hansen J. Osteoarthritis of the hip and knee joint in retired football players. Acta orthopaedica Scandinavica. 1980;51(6):925-7. ##
64.    Lindberg H, Roos H, Gardsell P. Prevalence of coxarthrosis in former soccer players. 286 players compared with matched controls. Acta orthopaedica Scandinavica. 1993;64(2):165-7. ##
65.    Marti B, Knobloch M, Tschopp A, Jucker A, Howald H. Is excessive running predictive of degenerative hip disease? Controlled study of former elite athletes. Bmj. 1989;299(6691):91-3. ##
66.    Hall AC, Urban JP, Gehl KA. The effects of hydrostatic pressure on matrix synthesis in articular cartilage. Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society. 1991;9(1):1-10. ##
67.    James MJ, Cleland LG, Gaffney RD, Proudman SM, Chatterton BE. Effect of exercise on 99mTc-DTPA clearance from knees with effusions. The Journal of rheumatology. 1994;21(3):501-4. ##
68.    Urquhart DM, Wluka AE, Teichtahl AJ, Cicuttini FM. The effect of physical activity on the knee joint: is it good or bad? British journal of sports medicine. 2007;41(9):546-7. ##
69.    van der Kraan PM, van den Berg WB. Osteophytes: relevance and biology. Osteoarthritis and cartilage / OARS, Osteoarthritis Research Society. 2007;15(3):237-44. ##
70.    Englund M, Roos EM, Lohmander LS. Impact of type of meniscal tear on radiographic and symptomatic knee osteoarthritis: a sixteen-year followup of meniscectomy with matched controls. Arthritis and rheumatism. 2003;48(8):2178-87. ##
71.    Lane NE. Physical activity at leisure and risk of osteoarthritis. Annals of the rheumatic diseases. 1996;55(9):682-4. ##
72.    Salzmann GM, Preiss S, Zenobi-Wong M, Harder LP, Maier D, Dvorak J. Osteoarthritis in Football. Cartilage. 2017;8(2):162-72. ##
73.    Gillquist J, Messner K. Anterior cruciate ligament reconstruction and the long-term incidence of gonarthrosis. Sports medicine. 1999;27(3):143-56. ##
74.    Koh J, Dietz J. Osteoarthritis in other joints (hip, elbow, foot, ankle, toes, wrist) after sports injuries. Clinics in sports medicine. 2005;24(1):57-70. ##
75.    Lohmander LS, Ostenberg A, Englund M, Roos H. High prevalence of knee osteoarthritis, pain, and functional limitations in female soccer players twelve years after anterior cruciate ligament injury. Arthritis and rheumatism. 2004;50(10):3145-52. ##
76.    Roos H, Lauren M, Adalberth T, Roos EM, Jonsson K, Lohmander LS. Knee osteoarthritis after meniscectomy: prevalence of radiographic changes after twenty-one years, compared with matched controls. Arthritis and rheumatism. 1998;41(4):687-93. ##
77.    Driban JB, Hootman JM, Sitler MR, Harris K, Cattano NM. Is Participation in Certain Sports Associated With Knee Osteoarthritis? A Systematic Review. Journal of athletic training. 2015. ##
78.    Kentta G, Hassmen P. Overtraining and recovery. A conceptual model. Sports medicine. 1998;26(1):1-16. ##
79.    Arliani GG, Astur DC, Yamada RK, Yamada AF, da Rocha Correa Fernandes A, Ejnisman B, et al. Professional football can be considered a healthy sport? Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA. 2015. ##