کاربرد آنالیز درصدی با استفاده از سیگنال بین المللی آزمون گفتاری (ISTS) در راستی آزمایی سمعک : مقاله مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد، شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
سمعک­های امروزی اغلب غیرخطی بوده و دارای ویژگی­های پویا، از قبیل سیستم کاهنده نویز و حذف فیدبک می­باشد. بنابراین، این سمعک­ها به گفتار به شکل متفاوت­تری نسبت به محرک­های سینوسی و مدوله­نشده پاسخ خواهند داد. از آنجا که گفتار مهمترین محرکی است که کاربران سمعک در معرض آن قرار می­گیرند؛ بنابراین استفاده از محرک­های ایستا از قبیل جاروب­های تون خالص و نویزهای مدوله­نشده در ارزیابی و راستی آزمایی سمعک­ها، منطقی به نظر نمی­رسد. هدف از مقاله مروری حاضر معرفی شیوه نوین آنالیز درصدی با استفاده از سیگنال بین­المللی آزمون گفتاری (ISTS) در راستی آزمایی سمعک­ها می­باشد تا علاوه بر کاهش تفاوت­های بین کلینیکی و تنظیم دقیق سمعک، از آزار و اذیت ناشی از صداهای بلند و شنیده نشدن صداهای آرام توسط بیمار جلوگیری به عمل آید.
مواد و روش ­ها
با جستجو در منابعی که از سال 1990 تا 2017 میلادی در زمینه راستی آزمایی سمعک­ها منتشر گردیده، 40 مقاله مرتبط از بانک­های اطلاعاتیGoogle Scholar ، Proquest،Pubmed ، Sciencedirect با کلیدواژه­هایHearing Aid Verification، Speech Mapping، International Speech Test Signal، Percentile analysis انتخاب شد که از این مقالات، 32 مقاله پژوهشی برگزیده شد. در مقاله مروری حاضر از مقالات پژوهشی مذکور و 3 کتاب مرتبط استفاده شده است.
نتیجه­ گیری
محرک ISTS به عنوان محرک گفتاری مشترک شناخته می­شود. یعنی علاوه بر اینکه این محرک همه ویژگی­های یک گفتار زنده را دارد، می­توان از آن به عنوان محرکی مشترک جهت ارزیابی و راستی آزمایی سمعک­ها در کلینیک­های شنوایی استفاده کرد. بنابراین ویژگی­های زمانی و طیفی محرک گفتاری از یک کلینیک به کلینیک دیگر ثابت خواهد بود. در این صورت می­توان از تکنیک آنالیز درصدی برای به دست آوردن محدوده پویایی صداهای ورودی و خروجی از سمعک، میزان بهره و تراکم سمعک بهره برده و اطلاعات به دست آمده را از یک کلینیک به کلینیک دیگر مورد استفاده قرار داد. همچنین به دلیل اینکه گفتار محرکی پویا می­باشد، تکنیک آنالیز درصدی این امکان را می­دهد که بهره سمعک و ویژگی­های تراکمی آن به گونه­ای تنظیم شود تا علاوه بر جلوگیری از تجاوز قلل گفتاری از آستانه­های ناراحت شنیداری، بخش­های آرام گفتار نیز بالای آستانه شنیداری بیمار قرار بگیرد و رضایت بیمار از تنظیم سمعک را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Percentile Analysis in Verification of Hearing Aid Using International Speech Test Signal (ISTS): Review Article

نویسندگان [English]

 • Masoud Bolndi Shirejini 1
 • Ahmad-Reza Nazeri 2
 • Athare Farahani 3
1 Student Researcyh Committee. MSc Student in Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistance Professor of Audiology, Member of Audiology Deptartment, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 MSc Student of Audiology, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Modern hearing aids are often nonlinear and they have dynamic features such as noise reduction and feedback cancellation. Thus, these hearing aids will react to speech differently compared with sinusoidal and none modulated stimulants. Speech is the most important stimulus encountered by hearing aid wearers. For this reason, the use of static stimulus such as pure tone sweeps and non-modulated noises in the assessment and verification of hearing aids is not appropriate. The purpose of the present article was to introduce the new method of Percentile Analysis in verification of hearing aid using International Speech Test Signal (ISTS) to reduce the differences between clinical, improve fine tuning of hearing aids, prevent annoyance caused by loud portion of speech, and not hearing the soft portion of speech.
Materials and Methods: We searched the subject of hearing aids verification in Google scholar, Proquest, Pubmed, and Sciencedirect databases among the studies published between 1990-2017 using the following keywords: Verification, Speech Mapping, International Speech Test Signal, and Percentile analysis. A total of 40 papers were found among which 32 were selected. The Application of Percentile Analysis in Verification of Hearing Aid Using International Speech Test Signal (ISTS) was reviewed based on these original articles and three related text books.
Conclusion: ISTS is known as a common speech stimulus. Because this stimulus has all the features of a live speech, it can be used in audiology clinics as a common stimulus for assessment and verification of hearing aids. Therefore, the time and spectral characteristics of speech stimulus will be stable between audiology clinics. In this case, we can use Percentile Analysis to obtain dynamic range of the input and output sounds of hearing aids, gain, and amount of hearing aid compression from one clinic to another. Also, because speech is a dynamic stimulus, Percentile Analysis will allow us to fit the gain and compression features of hearing aid in a successful way. Therefore, that loud portion of speech does not exceed from uncomfortable loudness levels and the soft portion of speech will be above hearing thresholds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Percentile Analysis
 • ISTS, Hearing Aid Verification
 • Real Ear Measurement
 • Dynamic Range of Speech
1. Humes LE, Christensen LA, Bess FH, Hedley-Williams A. A comparison of the benefit provided by well-fit linear hearing aids and instruments with automatic reductions of low-frequency gain. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 1997 Jun 1;40(3):666-85.##
2. Levitt H. A historical perspective on digital hearing aids: how digital technology has changed modern hearing aids. Trends in amplification. 2007 Mar;11(1):7-24. ##
3. Staab W. ISTS – Measuring Advanced Digital Hearing Aids [Internet]. Hearing Health Matters. 2012 [cited 22 March 2017]. Available from: http://hearinghealthmatters.org/waynesworld/2012/ists-measuring-advanced-digital-hearing-aids/.##
4. Ching TY, Dillon H, Byrne D. Speech recognition of hearing-impaired listeners: Predictions from audibility and the limited role of high-frequency amplification. The Journal of the Acoustical Society of America. 1998 Feb;103(2):1128-40. ##
5. Pavlovic CV. Band importance functions for audiological applications. Ear and Hearing. 1994 Feb 1;15(1):100-4. ##
6. Kochkin S. MarkeTrak VIII: Consumer satisfaction with hearing aids is slowly increasing. The Hearing Journal. 2010 Jan 1;63(1):19-20. ##
7. The Acoustics of Hearing Aids, Part 2: A Closer Look at Boyle's Law. The Hearing Review (Online) 2013 May 30. ##
8. Swan IR, Gatehouse S. The value of routine in-the-ear measurement of hearing aid gain. British journal of audiology. 1995 Jan 1;29(5):271-7. ##
9. Aarts NL, Caffee CS. Manufacturer predicted and measured REAR values in adult hearing aid fitting: Accuracy and clinical usefulness. International Journal of Audiology. 2005 Jan 1;44(5):293-301. ##
10. Katz J, Chasin M, English K, Hood L, Tillery K. Handbook of Clinical Audiology. Seventh Edition. Wolter Kluwer Health. 2015. ##
11. Moore BC. Speech mapping is a valuable tool for fitting and counseling patients. The Hearing Journal. 2006 Aug 1;59(8):26-8. ##
12. Aazh H, Moore BC. The value of routine real ear measurement of the gain of digital hearing aids. Journal of the American Academy of Audiology. 2007 Sep 1;18(8):653-64. ##
13. Dillon H, Keidser G. Is probe‐mic measurement of HA gain‐frequency response best practice?. The Hearing Journal. 2003 Oct 1;56(10):28-30. ##
14. Aarts NL, Caffee CS. Manufacturer predicted and measured REAR values in adult hearing aid fitting: Accuracy and clinical usefulness. International Journal of Audiology. 2005 Jan 1;44(5):293-301. ##
15. Aarts NL, Caffee CS. The accuracy and clinical usefulness of manufacturer-predicted REAR values in adult hearing aid fittings. Hearing Review. 2005 Nov;12(12):16. ##
16. Kochkin SE, Beck DL, Christensen LA, Compton-Conley CY, Fligor BJ, Kricos PB, Turner RG. MarkeTrak VIII: The impact of the hearing healthcare professional on hearing aid user success. Hearing Review. 2010 Apr;17(4):12-34. ##
17. Palmer CV. Best practice it's a matter of ethics. Audiology Today. 2009 Sep 1;21(5):31-5. ##
18. Mueller HG. 20Q: Real-ear probe-microphone measures–30 years of progress?. Audiology Online, article. 2014;12410. ##
19. Changing with the Times: Choice of Stimuli for Hearing Aid Verification. The Hearing Review (Online) 2003 Aug 02. ##
20. Stone MA, Moore BC. Syllabic compression: Effective compression ratios for signals modulated at different rates. British Journal of Audiology. 1992 Jan 1;26(6):351-61. ##
21. Verschuure J, Maas AJ, Stikvoort E, De Jong RM, Goedegebure A, Dreschler WA. Compression and its effect on the speech signal. Ear and Hearing. 1996 Apr 1;17(2):162-75. ##
22. Souza PE. Effects of compression on speech acoustics, intelligibility, and sound quality. Trends in Amplification. 2002 Dec;6(4):131-65. ##
23. Henning RW, Bentler R. Compression-dependent differences in hearing aid gain between speech and nonspeech input signals. Ear and hearing. 2005 Aug 1;26(4):409-22. ##
24. Jenstad LM, Souza PE. Quantifying the effect of compression hearing aid release time on speech acoustics and intelligibility. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 2005 Jun 1;48(3):651-67. ##
25. Dreschler WA, Verschuure H, Ludvigsen C, Westermann S. ICRA Noises: Artificial Noise Signals with Speech-like Spectral and Temporal Properties for Hearing Instrument Assessment: Ruidos ICRA: Señates de ruido artificial con espectro similar al habla y propiedades temporales para pruebas de instrumentos auditivos. Audiology. 2001 Jan 1;40(3):148-57. ##
26. Valente M, Hosford-Dunn H, Roeser RJ. Audiology treatment. Thieme; 2008. ##
27. Levitt H. Noise reduction in hearing aids: A review. Journal of Rehabilitation Research and Development 2001 Jan;38(1):111-21. ##
28. Holube I. 20Q: Getting to know the ISTS. Audiology Online. 2015. ##
29. Holube I, Fredelake S, Vlaming M, Kollmeier B. Development and analysis of an international speech test signal (ISTS). International Journal of Audiology. 2010 Dec 1;49(12):891-903. ##
30. Byrne D, Dillon H, Tran K, Arlinger S, Wilbraham K, Cox R, Hagerman B, Hetu R, Kei J, Lui C, Kiessling J. An international comparison of long‐term average speech spectra. The Journal of the Acoustical Society of America. 1994 Oct;96(4):2108-20. ##
31. Cornelisse LE, Gagné JP, Seewald RC. Ear Level Recordings of the Long-Term Average Spectrum of Speech*. Ear and Hearing. 1991 Feb 1;12(1):47-54. ##
32. Daniel WW, Cross CL. Biostatistics: basic concepts and methodology for the health sciences. New York: John Wiley & Sons; 2010. ##
33. Gromke B, Blecker M, Bonsel H, Chalupper J, Harries T, Hilgert-Becher D et al. EUHA - Audiology (incl. Percentile Analysis) [Internet]. Euha.org. 2014 [cited 19 March 2017]. Available from: http://www.euha.org/guidelines/audiology-incl-percentile-analysis/##
34. Dreisbach LE, Leek MR, Lentz JJ. Perception of Spectral Contrast by Hearing-Impaired Listeners. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 2005 08;48(4):910-21. ##
35. Henning RLW, Bentler RA. The Effects of Hearing Aid Compression Parameters on the Short-Term Dynamic Range of Continuous Speech. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 2008 04;51(2):471-84. ##
دوره 7، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1397
صفحه 274-283
 • تاریخ دریافت: 10 فروردین 1396
 • تاریخ بازنگری: 03 مرداد 1396
 • تاریخ پذیرش: 28 مرداد 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397