بررسی نتایج غربالگری شنوایی نوزادان بیمارستان صیاد شیرازی گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی، عضو کادر آموزشی گروه شنایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کمیته پژوهشی دانشجویی، کارشناسی شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
کاهش شنوایی یکی از شایع‌ترین اختلالات مادرزادی در نوزادان و شیرخواران محسوب می‌شود. از هر 1000 نوزاد، 4-1 نفر با کم­شنوایی مادرزادی دوطرفه عمیق و دائمی متولد می­شوند. بنابراین تشخیص به موقع آن در ابتدای تولد بدون استفاده از انجام غربالگری شنوایی ممکن نیست. Otoacoustic Emission (OAE) یکی از آزمون­هایی است که به منظور بررسی و تشخیص به موقع اختلال شنوایی در نوزادان برای مداخله زودهنگام انجام می­شود. هدف از مقاله حاضر بررسی نتایج غربالگری نوزادان بیمارستان‌ صیاد شیرازی شهر گرگان، جهت شناسایی و تشخیص به موقع اختلال شنوایی و مداخله زودهنگام وسایل کمک­شنوایی می­باشد.
مواد و روش­ها
مطالعه حاضر به­صورت توصیفی-مقطعی بر روی کلیه نوزادان زنده متولد شده بیمارستان صیاد شیرازی شهر گرگان انجام شد. پس از تکمیل پرسش­نامه و بررسی وضعیت نوزاد، اولین ارزیابی شنوایی بر روی کلیه نوزادان توسط آزمون گسیل­های صوتی گوش گذرا Transient Evoked OAE (TEOAE) در 48 ساعت اول تولد انجام گرفت. نوزادانی که در مرحله اول پاسخ نامطلوب داشتند، برای ارزیابی مجدد تا پایان دوماهگی ارجاع داده می­شدند. نوزادانی که در مرحله دوم نیز مجددا رد شده بودند، بلافاصله تحت آزمون AABR قرار می­گرفتند و در صورت رد شدن در این آزمون تا قبل از سه ماهگی تحت آزمون پاسخ­های شنوایی ساقه مغز Auditory Brainstem Response (ABR)تشخیصی قرار می­گرفتند. در انتها نتایج توسط نرم­افزار SPSS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته
مطالعه حاضر از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1391 بر روی 4453 نوزاد متولد بیمارستان شهید صیاد شیرازی شهر گرگان انجام گرفت. در 48 ساعت ابتدای تولد، آزمایش TEOAE از تمامی نوزادان زنده متولد شده انجام گرفت که از این تعداد 2138 (48%) نوزاد دختر و 2315 (52%) نوزاد پسر بودند. حدود 1429 (32%) نوزاد دارای پاسخ قبول (Pass) و 3024 (68%) نوزاد حداقل در یک گوش پاسخ رد (Refer) داشتند. نوزادانی که پاسخ مطلوب نداشتند تا پایان ماه دوم مجددا مراجعه و آزمون مرحله دوم برای آنها تکرار شد، از 3024 نفر 2852 نوزاد مراجعه داشتند و از این تعداد 2748 نفر پاسخ مطلوب داشته و 104 نوزاد حداقل در یک گوش پاسخ غیرطبیعی داشتند. 104 نوزادی که مجددا در مرحله دوم رد شدند، عوامل خطری از قبیل بیلی روبین بالا (بالای 16)، عفونت و تشنج و سایر ناهنجاری­های قبل و بدو و پس از تولد و یا سابقه کم­شنوایی در خانواده داشتند و بلافاصله مورد ارزیابی آزمون AABR قرار گرفتند که از این تعداد 3 نفر مجدداً رد و برای ارزیابی ABR تشخیصی و تمپانومتری ارجاع داده شدند.
نتیجه­ گیری
بر اساس یافته­های مطالعه حاضر و مطالعات مشابه در ایران و سایر کشورها، لزوم اجرای طرح جامع غربالگری شنوایی نوزادان جهت تشخیص و مداخله به موقع و زودهنگام کم­شنوایی بر کسی پوشیده نیست. با برنامه­ریزی صحیح توانبخشی در کنار برنامه غربالگری، نه تنها در جهت ارتقاء سلامت کودکان بلکه در جهت رشد شخصیتی و اجتماعی و تحصیلی آنها نیز گام بسیار موثری برداشته می­شود. از طرف دیگر از هزینه­های قابل توجهی که برای آموزش ویژه این کودکان صرف می­گردد نیز به­طور چشمگیری کاسته می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Neonate Hearing Screening in Sayad-Shirazi Hosbital in Gorgan

نویسندگان [English]

 • Farnaz Fathollahzadeh 1
 • Samira Arab 2
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 3
1 MSc in Audiology, Audiology Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Student Research Committee, BSc in Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Tehran. Iran
3 Professor, Department of Basic Sciences, School of Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Hearing loss is one of the most common congenital disorders in newborns and infants. Approximately 1-4 of 1,000 neonates are born with bilateral profound and permanent congenital hearing loss. Therefore, the diagnosis of hearing loss without performing hearing screening at birth is not possible. Otoacoustic Emission (OAE) is one of the tests to diagnose hearing loss and early intervention in neonates. The aim of the present study was to evaluate neonate hearing screening in Sayad-Shirazi Hospital in Gorgan to identify and early diagnose hearing impairment and to prescribe hearing aids.
Materials and Methods: As a cross-sectional study, the investigation was performed on all neonates in Sayad Shirazi Hospital. After completing the questionnaire, the first evaluation (OAE) was performed on all alive infants in the first 48 hours of birth. The neonates were re-evaluated within the second months of birth if they were referred. The neonates with failed responses were referred to perform ABR. Data was analyzed using SPSS (version 22).
Results: TEOAE tests were performed on 4453 infants in the first 48 hours of birth. A total of 2138 (48 %) infants were females and 2315 (52 %) were males. About 32% of infants had pass response to OAE and 68% of them had no responses (Refer). The second OAE test was repeated before two months of birth. From among 3024 neonates, 92% had response and 104 neonate had no response. ABR test was performed on 104 infants. Only three neonates had abnormal ABR and hearing loss was identified. Three neonates had hearing loss: parents of one of these neonates were relatives, another neonates suffered from high bilirubin, infection, and prematurity, and the third infant had moderate to severe hearing loss without any reason. Hearing aid was prescribed to these three children and two were referred to a consultant for cochlear implant.
Conclusion: According to the results of the current study and similar studies in Iran and other countries, the need to implement a comprehensive plan for neonatal hearing screening and early intervention and early detection of hearing loss is important. This can also reduce the considerable costs that are spent for special education for these children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hearing loss
 • Hearing Screening
 • Neonate
 • OAE
 • AABR
 1. By Jerry L. Northern MPD. Hearing in Children: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.##
 2. Thompson DC, McPhillips H, Davis RL, Lieu TL, Homer CJ, Helfand M. Universal newborn hearing screening: summary of evidence. Jama. 2001;286[16]:2000-10. Epub 2001/11/03.##
 3. Allan O Diefendorf. In: Jack Katz e. Handbook of Clinical Audiology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2009. 545-6 p.##
 4. Ghirri P, Liumbruno A, Lunardi S, Forli F, Boldrini A, Baggiani A, et al. Universal neonatal audiological screening: experience of the University Hospital of Pisa. Italian journal of pediatrics. 2011;37:16. Epub 2011/04/13.##
 5. Beherman RG KR. Nelson Pediatrics Textbook. 18 ed. Philadelphia: WB Saunder; 2006. p. 1040-9.##
 6. WHO. Deafness and hearing loss. WHO; 2017 [updated February 2017; cited 10 March 2017]; Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/.##
 7. Harlor ADB, Bower C. Hearing assessment in infants and children: recommendations beyond neonatal screening. Pediatrics. 2009;124[4]:1252-63.##
 8. Akubikova J, Kabatova Z, Pavlovcinova G, Profant M. Newborn hearing screening and strategy for early detection of hearing loss in infants. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2009;73[4]:607-12. Epub 2009/02/03.##
 9. Farhadi M MS, Mohammad K, Daneshi A A pilot study of national hearing screening program in Iran. Hakim. 2006;9[3]:65-74.[In Persian].##
 10. Hinton CF, Mai CT, Nabukera SK, Botto LD, Feuchtbaum L, Romitti PA, et al. Developing a public health-tracking system for follow-up of newborn screening metabolic conditions: a four-state pilot project structure and initial findings. Genetics in Medicine. 2013;16[6]:484-90.##
 11. Mohammad Torkaman ea. Evaluation of Universal Newborn Hearing Screening with Transient-Evoked Otoacoustic Emission and Auditory Brainstem Response: A Cross-Sectional Study with the Literature Review. Jornal of Isfahan Medical School. 2012;30[201]:119-1207. [In Persian].##
 12. Tungvachirakul V, Boonmee S, Nualmoosik T, Kamjohnjiraphun J, Siripala W, Sanghirun W, et al. Newborn hearing screening at Rajavithi Hospital, Thailand: hearing loss in infants not admitting in intensive care unit. Journal of the Medical Association of Thailand= Chotmaihet thangphaet. 2011;94:S108-12.##
 13. Rohlfs A-K, Wiesner T, Drews H, Müller F, Breitfuß A, Schiller R, et al. Interdisciplinary approach to design, performance, and quality management in a multicenter newborn hearing screening project. European journal of pediatrics. 2010;169[12]:1453-63.##
 14. Neonate Health Screening [database on the Internet]. 2014 [cited 1 Jan 2014]. Available from: http://www.zendegionline.ir/inside.php?page=magnum&numid=529&cat=69&articleid=10568##
 15. Amiri M, Ghoochani Z, Haghighizadeh MH, Nilehchi Z. Neonatal hearing screening program in Ahvaz, Southern Iran. Bimonthly Audiology-Tehran University of Medical Sciences. 2014;22[4]:69-77.[In Persian].##
 16. Zamani A, Karimi A, Naseri M, Amini E, Milani M, Sazgar AA, et al. Prevalence of hearing loss among high risk newborns hospitalized in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Tehran University Medical Journal TUMS Publications. 2010;68[1]:64-70.[In Persian].##
 17. Lotfi Y, MOVALELI G. NEONATAL HEARING SCREENING IN MILAD AND HEDAYAT HOSPITAL OF TEHRAN. 2005.[In Persian].##
 18. Korres S, Nikolopoulos T, Komkotou V, Balatsouras D, Kandiloros D, Constantinou D, et al. Newborn hearing screening: effectiveness, importance of high-risk factors, and characteristics of infants in the neonatal intensive care unit and well-baby nursery. Otology & Neurotology. 2005;26[6]:1186-90.##
 19. Zahedpasha Y, Ahmadpour M, Mehdipour S, Baleghi M. Hearing Screening In Neonatal Division [Levels Ii And Iii] In Amirkola Children Hospital. 2011.[In Persian].##
 20. Farhadi M, Mahmoudian S, Mohammad K, Daneshi A. The pilot study of a nationwide neonatal hearing screening in Iran: Akbarabadi and Mirzakouchak-Khan hospitals in Tehran [June 2003-October 2004]. 200.[In Persian].##
 21. Hasemi M, Zamanian A, Tale M, Farhadi M, Mahmoodian M. Neonatal hearing screening with TEOAE in Mashhad city. The Iranian Journal of Otorhinolaryngology-2006.18[43]:15-21.[In Persian].##

 

دوره 6، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 114-121
 • تاریخ دریافت: 18 مهر 1394
 • تاریخ بازنگری: 22 فروردین 1395
 • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 06 اردیبهشت 1396