مروری بر هنجاریابی آزمون های تونال پردازش زمانی-شنیداری در بزرگسالان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان، کارشناسی ارشد شنوایی شناسی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی. دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد شنوایی شناسی ، عضو کادر آموزشی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد شنوایی شناسی. بیمارستان طالقانی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه  و اهداف
پردازش شنوایی مرکزیCentral Auditory Processing (CAP) عبارت است از توانایی و قابلیت سیستم اعصاب مرکزی در استفاده از اطلاعات شنیداری. این پروسه شامل پردازش قابل درک اطلاعات شنیداری در سیستم اعصاب مرکزی است که عامل آن فعالیت­های نوروبیولوژیکی است که به پیدایش پتانسیل­های الکتروفیریولوژیک شنیداری منجر می­شود. پردازش زمانی-شنیداری به عنوان درک صوت یا درک تغییر صوت در یک فاصله­ی زمانی تعریف می­شود. پردازش زمانی یکی از قابلیت­های سیستم شنیداری مرکزی در درک شنیداری اصوات گفتاری و غیر گفتاری محسوب می­شود. نقص پردازش زمانی موجب مشکلاتی نظیر اختلال در درک گفتار تند و سریع، تمایز واج­ها، درک موسیقی و ریتم می­گردد. تاکنون آزمون­های مختلفی برای ارزیابی پردازش زمانی شنوایی ساخته شده است که متدوال­ترین آنها عبارتند از: آزمون توالی الگوی دیرش Duration Pattern Sequence Test (DPST)، آزمون توالی الگوی زیروبمی Pitch Pattern Sequence Test (PPST) و آزمون تشخیص وقفه­ی تصادفی  Random Gap Detection Test (RGDT)
مواد و روش­ها
ابتدا در بانک‏های اطلاعاتی Google Scholar، PubMed وScience Direct  با کلید واژه­هایDuration Adult Auditory، Normative Data، Temporal Auditory Processing، Auditory Processing، Gap in Processing، Random Gap Detection Test، Pitch Pattern Sequence Test، Noise Pattern Sequence Test، جستجو انجام شد. سپس مقالات مرتبط از تاریخ 1971 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله­ی اول 51 مقاله­ی مرتبط با موضوع انتخاب گردید. از میان این مقالات، مقالات و کتاب­هایی که بیشتر با موضوع هنجاریابی آزمون­های تونال پردازش شنوایی مرتبط بودند، انتخاب و در نگارش مقاله از آن­ها استفاده شد.
نتیجه­ گیری
برای به­دست آوردن اطلاعات هنجار در جمعیت لازم است در هر رده­ی سنی تعداد افراد بیش­تری مورد آزمون قرار بگیرند تا نتایج آماری بهتری به­دست آید. بهترین معیار هنجاریابی فاصله­ی دو انحراف معیار از میانگین می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Normative Data of Tonal Auditory Temporal Processing Tests in Adults: A Literature Review

نویسندگان [English]

 • Rezvan Rajabalipour 1
 • Leyla Jalilvand Karimi 2
 • Farnaz Fathollahzadeh 3
 • Azadeh Borna 4
1 Student Research Committee, MSc in Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 MSc in Audiology. Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 MSc in Audiology. Taleghani Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Central auditory processing is defined as the effective and effsicient use and analysis of sound signals by the central nervous system encompassing detectable processing of auditory information in the central nervous system and the neurobiological activities that give rise to electrophysiological auditory potentials. Auditory temporal processing is the perception of sound or perception of sound changes within a short time interval, and is a major capability in the perception of speech and non-speech sounds, music, rhythm and periodicity. Auditory temporal processing also is considered an essential ability in discrimination of pith, duration and phoneme. Several tests have been made to assess auditory temporal processing; the most popular tests include Duration Pattern Sequence Test (DPST), Pitch Pattern Sequence Test (PPST), and Random Gap Detection Test (RGDT). This present review was carried out to collect information about the standard values ​​of the test results from these three tests.
Materials and Methods: A literature review about normative data of tonal auditory processing tests was carried out based on the studies published from 1971 to 2015 in PubMed, Google Scholar, and Science Direct databases, using keywords including auditory processing, adult auditory processing, temporal auditory processing, normative data of Duration Pattern Sequence Test, normative data of Pitch Pattern Sequence Test, normative data of Random Gap Detection Test, and Gap In Noise.
Conclusion: Increase in the number of participants leads to more accurate results for obtaining norm information. The best criterion is two standard deviations from the mean.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adult Auditory Processing
 • Temporal Auditory Processing
 • Normative Data of Duration Pattern Sequence Test
 • Normative Data of Pitch Pattern Sequence Test
 • Normative Data of Random Gap Detection Test
 1. Downie AL, Jakobson LS, Frisk V, Ushycky I. Auditory temporal processing deficits in children with periventricular brain injury. Brain and language. 2002;80(2):208-25.##
 2. Rupp A, Gutschalk A, Hack S, Scherg M. Temporal resolution of the human primary auditory cortex in gap detection. Neuroreport. 2002;13(17):2203-7.##
 3. Chermak GD, Lee J. Comparison of children's performance on four tests of temporal resolution. Journal of the American Academy of Audiology. 2005;16(8):554-63.##
 4. Association AS-L-H. (Central) auditory processing disorders. 2005.##
 5. Geffner D, Ross-Swain D. Auditory processing disorders: Assessment, management and treatment: Plural Publishing; 2012.##
 6. Musiek FE, Baran JA, Bellis TJ, Chermak GD, Hall JW, Keith RW, et al. Guidelines for the diagnosis, treatment and management of children and adults with central auditory processing disorder. American Academy of Audiology. 2010.##
 7. GD C. Auditory processing disorder: An overview for the clinician. The Hearing Journal. 2001;7:10-25.##
 8. Shinn J. Temporal processing and temporal patterning tests. Musiek FE, Charmak GD Handbook of (central) auditory processing disorders: auditory neuroscience and diagnosis San Diego: Plural Publishing. 2007;1:231-43.##
 9. Emanuel DC. The auditory processing battery: Survey of common practices. Journal of the American Academy of Audiology. 2002;13(2):93-117.##
 10. Moore BC. An introduction to the psychology of hearing: Brill; 2012.##
 11. Musiek FE, Shinn JB, Jirsa R, Bamiou D-E, Baran JA, Zaida E. GIN (Gaps-In-Noise) test performance in subjects with confirmed central auditory nervous system involvement. Ear and hearing. 2005;26(6):608-18.##
 12. Bellis TJ. Assessment and management of central auditory processing disorders in the educational setting: From science to practice: Plural Publishing; 2011.##
 13. Goldberg JM, Neff WD. Frequency discrimination after bilateral ablation of cortical auditory areas. Journal of neurophysiology. 1961;24(2):119-28.##
 14. Pinheiro M. Tests of central auditory function in children with learning disabilities. Central auditory dysfunction. 1977:223-56.##
 15. Musiek FE. Frequency (pitch) and duration pattern tests. JOURNAL-AMERICAN ACADEMY OF AUDIOLOGY. 1994;5:265-268.##
 16. Keith R. Random gap detection test. St Louis: Auditec. 2000.##
 17. Cacace AT. Controversies in central auditory processing disorder: Plural Publishing; 2009.##
 18. Katz J, Johnson C, Tillery KL, Bradham T, Brandner S, Delagrange T, et al. Clinical and research concerns regarding Jerger and Musiek (2000) APD recommendations. Audiology Today. 2002;14(2):14-7.##
 19. inheiro M PP. Reversals in the perception of noise and tone patterns J Acoust Soc Am 1971;49:1778-82.##
 20. Noffsinger D, Wilson R, Musiek FE. Department of Veterans Affairs compact disc recording for auditory perceptual assessment: Background and introduction. Journal of the American Academy of Audiology. 1994;5(4):231-5.##
 21. Neijenhuis KA, Stollman MH, Snik AF, Van den Broek P. Development of a Central Auditory Test Battery for Adults: Desarrollo de una bateria de pruebas auditivas centrales para adultos. International Journal of Audiology. 2001;40(2):69-77.##
 22. Fuente A, McPherson B. Auditory processing tests for Spanish-speaking adults: An initial study: Pruebas de percepción auditiva para adultos hablantes del español: un estudio inicial. International journal of audiology. 2006;45(11):645-59.##
 23. Zaidan E, Garcia AP, Tedesco MLF, Baran JA. Performance of normal young adults in two temporal resolution tests. Pró-Fono Revista de Atualização Científica. 2008;20(1):19-24.##
 24. Majak J, Zamysłowska-Szmytke E, Rajkowska E, Śliwińska-Kowalska M. Auditory temporal processing tests–Normative data for Polish-speaking adults. Medycyna pracy. 2015.##
 25. Braga BH PL, Dias KZ. Normality tests of temporal resolution: random gap detection test and gaps-in-noise. Revisal DEFACE. 2015;3:836-46.##
 26. Yalçınkaya F MN, Ataş A, Keith RW. Random gap detection test and random gap detection test-expanded results in children with auditory neuropathy. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2009;11:1558-63.##
 27. Bellis TJ, and L. Jeffrey. Assessment and management of central auditory processing disorders in the educational setting: from science to practice. New York: Thomson; 2003.##