ارتباط بین شناخت و نقص شناختی ملایم و دستگاه عصبی- شنوایی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
تعداد افرادی که وارد مرحله سالخوردگی می­شوند رو به افزایش است و طبق آخرین گزارش­های منتشرشده، بیشترین میزان رشد آن ظرف 50 سال آینده خواهد بود، بنابراین کوشش برای شناخت و پیشگیری احتمالی از اختلالاتی که می­تواند سالمندان را به معلول جسمی و اجتماعی تبدیل کند، کاملا قابل توجیه است. تغییرات وابسته به سن در حساسیت[1] و حدت[2] اندام­های حسی از معمولی­ترین یافته­هایی است که در سالخوردگی یافت می شود و می­تواند زمینه­ساز و یا نتیجه گروهی از عوارض از جمله اختلال در پردازش­های شناختی گردد. هدف از مقاله حاضر مروری بررسی روابط متقابل دستگاه عصبی-شنوایی و شناخت به ویژه نقص شناختی ملایم و نیز اقداماتی است که می­توان برای بهبود و جلوگیری احتمالی از پیشرفت این بیماری در افراد مبتلا انجام داد.
مواد و روش ها
در مطالعه ی مروری حاضر آخرین مقالات پیرامون شناخت، نقص شناختی ملایم و دستگاه شنوایی در بانک های اطلاعاتی Science Direct، Google Scholar, Springer, Magiran,  Scopous, Proquest و   Pubmedو با استفاده از کلید واژه های مرتبط در فواصل سال های 1988 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه گیری
شنوایی و شناخت مکمل هم و حاوی منابع و پردازش های مشترکی هستند که کاملا درهم تنیده شده اند. استفاده از ارزیابی اصوات خالص برای بررسی ارتباط کاهش شناخت و کم شنوایی، کفایت نمی کند، لذا به نظر می رسد که استفاده از معیار دقیق تری از ابعاد شنوایی مانند انتخاب فرکانس و پردازش زمانی، بهتر می تواند این رابطه را نشان دهد.، پژوهش های اخیر نشان داده اند که برنامه های توانبخشی متمرکز بر افزایش توانایی های شناختی، می تواند سیر پیشرفت بیماری را کُند کند و نیز باعث بهبود عملکرد حافظه و شناخت گردد، لذا پیشنهاد می شود مداخلات تشخیص و درمانی توانبخشی شناختی مناسب برای این افراد انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between Cognition and Mild Cognitive Impairment and Auditory Nervous System

نویسندگان [English]

 • Abdollah Moossavi 1
 • Ayub Valadbeigi 2
 • Rasool Panahi 2
1 ENT, Associate Professor of Iran University of Medical Science Tehran, Iran
2 PhD student of Audiology, Faculty of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The number of people getting old is increasing and according to the latest reports, the highest growth will be over the next 50 years especially in low-income countries. Age-related changes in sensory sensitivity and acuity, especially in the cognitive processing, are the strongest scientific findings. The aim of the present review article was studying the effect of cognition and mild cognitive impairment on the auditory system as well as actions that can be used to improve and prevent the progression of the disease in the patients.
Methods: In the present review study, the latest articles about cognition, mild cognitive impairment, and auditory system in the databases Proquest, Scopous, Magiran, Springer, GoogleScholar, ScienceDirect, and PubMed, using related keywords were studied between 1988 and 2015.
Conclusion: Auditory and cognition are complementary and contain similar resources and processes, which are completely intertwined. The use of pure tone audiometry for the examination of the relationship between cognitive decline and auditory will not be enough, so it seems that the use of a more sensitive measure of auditory aspects such as the frequency selectivity and temporal processing, can show this relationship efficiently. On the other hand, the recent studies have shown that rehabilitation programs that are focused on increasing cognitive abilities can slow disease progression and also improves memory and cognitive function. Therefore, it is recommended that treatment interventions and cognitive rehabilitation be carried out for these people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cognition
 • Mild Cognitive Impairment
 • Auditory System
 1. Dotchin CL, Paddick S-M, Gray WK, Kisoli A, Orega G, Longdon AR, et al. The association between disability and cognitive impairment in an elderly Tanzanian population. Journal of epidemiology and global health. 2015;5(1):57-64.##
 2. Graham JE, Rockwood K, Beattie BL, Eastwood R, Gauthier S, Tuokko H, et al. Prevalence and severity of cognitive impairment with and without dementia in an elderly population. The Lancet. 1997;349(9068):1793-6. ##
 3. Robertson D, Rockwood K, Stolee P. The prevalence of cognitive impairment in an elderly Canadian population. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1989;80(4):303-9. ##
 4. Wilson RS, Beckett LA, Bennett DA, Albert MS, Evans DA. Change in cognitive function in older persons from a community population: relation to age and Alzheimer disease. Archives of Neurology. 1999;56(10):1274-9. ##
 5. Morris JC. Is Alzheimer’s disease inevitable with age?: Lessons from clinicopathologic studies of healthy aging and very mild Alzheimer’s disease. Journal of Clinical Investigation. 1999;104(9):1171. ##
 6. Morris JC, Storandt M, Miller JP, McKeel DW, Price JL, Rubin EH, et al. Mild cognitive impairment represents early-stage Alzheimer disease. Archives of neurology. 2001;58(3):397-405. ##
 7. Price JL, Morris JC. Tangles and plaques in nondemented aging and" preclinical" Alzheimer's disease. Annals of neurology. 1999;45(3):358-68. ##
 8. Petersen R, Stevens J, Ganguli M, Tangalos E, Cummings J, DeKosky S. Practice parameter: Early detection of dementia: Mild cognitive impairment (an evidence-based review) Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2001;56(9):1133-42. ##
 9. Petersen RC, Smith GE, Waring SC, Ivnik RJ, Tangalos EG, Kokmen E. Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome. Archives of neurology. 1999;56(3):303-8. ##

10. Bozoki A, Giordani B, Heidebrink JL, Berent S, Foster NL. Mild cognitive impairments predict dementia in nondemented elderly patients with memory loss. Archives of neurology. 2001;58(3):411-6. ##

11. Ritchie K, Artero S, Touchon J. Classification criteria for mild cognitive impairment A population-based validation study. Neurology. 2001;56(1):37-42. ##

12. Goldman WP, Morris JC. Evidence that age-associated memory impairment is not a normal variant of aging. Alzheimer Disease & Associated Disorders. 2001;15(2):72-9. ##

13. Jonker C, Geerlings MI, Schmand B. Are memory complaints predictive for dementia? A review of clinical and population‐based studies. International journal of geriatric psychiatry. 2000;15(11):983-91. ##

14. Petersen RC. Mild cognitive impairment. Neurologia. 2000;15(3):93-101. ##

15. Shah Y, Tangalos E, Petersen R. Mild cognitive impairment. When is it a precursor to Alzheimer's disease? Geriatrics. 2000;55(9):62, 5-8. ##

16. Heald SL, Nusbaum HC. Speech perception as an active cognitive process. Frontiers in systems neuroscience. 2014;8. ##

17. Akeroyd MA. Are individual differences in speech reception related to individual differences in cognitive ability? A survey of twenty experimental studies with normal and hearing-impaired adults. International Journal of Audiology. 2008;47(sup2):S53-S71. ##

18. Wingfield A, Tun PA. Cognitive supports and cognitive constraints on comprehension of spoken language. Journal of the American Academy of Audiology. 2007;18(7):548-58. ##

19. Bozeat S, Ralph MAL, Patterson K, Garrard P, Hodges JR. Non-verbal semantic impairment in semantic dementia. Neuropsychologia. 2000;38(9):1207-15. ##

20. Cacciatore F, Napoli C, Abete P, Marciano E, Triassi M, Rengo F. Quality of life determinants and hearing function in an elderly population: Osservatorio Geriatrico Campano Study Group. Gerontology. 1999;45(6):323-8. ##

21. Lin FR, Thorpe R, Gordon-Salant S, Ferrucci L. Hearing loss prevalence and risk factors among older adults in the United States. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 2011;66(5):582-90. ##

22. Lin FR, Yaffe K, Xia J, Xue Q-L, Harris TB, Purchase-Helzner E, et al. Hearing loss and cognitive decline in older adults. JAMA internal medicine. 2013;173(4):293-9. ##

23. Mathers C, Smith A, Concha M. Global burden of hearing loss in the year 2000. Global burden of Disease. 2000;18:1-30. ##

24. DeCarli C. Mild cognitive impairment: prevalence, prognosis, aetiology, and treatment. The Lancet Neurology. 2003;2(1):15-21. ##

25. Hebert LE, Beckett LA, Scherr PA, Evans DA. Annual incidence of Alzheimer disease in the United States projected to the years 2000 through 2050. Alzheimer Disease & Associated Disorders. 2001;15(4):169-73. ##

26. Paykel ES, Brayne C, Huppert FA, Gill C, Barkley C, Gehlhaar E, et al. Incidence of dementia in a population older than 75 years in the United Kingdom. Archives of General Psychiatry. 1994;51(4):325-32. ##

27. Northern JL, Downs MP. Hearing in children: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. ##

28. Jagust W. Vulnerable neural systems and the borderland of brain aging and neurodegeneration. Neuron. 2013;77(2):219-34. ##

29. Salthouse TA. The processing-speed theory of adult age differences in cognition. Psychological review. 1996;103(3):403. ##

30. Dupuis K, Pichora-Fuller MK, Chasteen AL, Marchuk V, Singh G, Smith SL. Effects of hearing and vision impairments on the Montreal Cognitive Assessment. Aging, Neuropsychology, and Cognition. 2015;22(4):413-37. ##

31. Jorgensen L. The Potential Impact of Undiagnosed Hearing Loss on the Diagnosis of Dementia: University of Pittsburgh; 2012. ##

32. Tobias JV, Bilger R, Brody H, Gates G, Haskell G, Howard D, et al. Speech understanding and aging. Working Group on Speech Understanding and Aging. Committee on Hearing, Bioacoustics, and Biomechanics, Commission on Behavioral and Social Sciences and Education, National Research Council. J Acoust Soc Am. 1988;83:859-95. ##

33. Lindenberger U, Baltes PB. Sensory functioning and intelligence in old age: a strong connection. Psychology and aging. 1994;9(3):339. ##

34. Humes LE, Busey TA, Craig J, Kewley-Port D. Are age-related changes in cognitive function driven by age-related changes in sensory processing? Attention, Perception, & Psychophysics. 2013;75(3):508-24. ##

35. Kiely KM, Gopinath B, Mitchell P, Luszcz M, Anstey KJ. Cognitive, health, and sociodemographic predictors of longitudinal decline in hearing acuity among older adults. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 2012;67(9):997-1003. ##

36. Feuerstein JF. Monaural versus binaural hearing: ease of listening, word recognition, and attentional effort. Ear and Hearing. 1992;13(2):80-6. ##

37. Gold JR, Bajo VM. Insult-induced adaptive plasticity of the auditory system. Frontiers in neuroscience. 2014;8. ##

38. Allman BL, Keniston LP, Meredith MA. Adult deafness induces somatosensory conversion of ferret auditory cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2009;106(14):5925-30. ##

39. Rozzini L, Costardi D, Chilovi BV, Franzoni S, Trabucchi M, Padovani A. Efficacy of cognitive rehabilitation in patients with mild cognitive impairment treated with cholinesterase inhibitors. International journal of geriatric psychiatry. 2007;22(4):356-60. ##

40. Kurz A, Pohl C, Ramsenthaler M, Sorg C. Cognitive rehabilitation in patients with mild cognitive impairment. International Journal of Geriatric Psychiatry. 2009;24(2):163-8. ##

41. Talassi E, Guerreschi M, Feriani M, Fedi V, Bianchetti A, Trabucchi M. Effectiveness of a cognitive rehabilitation program in mild dementia (MD) and mild cognitive impairment (MCI): a case control study. Archives of gerontology and geriatrics. 2007;44:391-9. ##

42. Jelic V, Johansson S, Almkvist O, Shigeta M, Julin P, Nordberg A, et al. Quantitative electroencephalography in mild cognitive impairment: longitudinal changes and possible prediction of Alzheimer’s disease. Neurobiology of aging. 2000;21(4):533-40. ##

43. Rossor M, Fox N. Mere forgetfulness or early Alzheimer's disease? Annals of neurology. 2000;47(4):419-20. ##