مروری بر عملکرد سیستم دهلیزی افراد مبتلا به آسیب شنوایی و تأثیر ورزش حرفه‌ای بر آن

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مربی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
در کم‌شنوایی حسی-عصبی آسیب تنها منحصر به بخش حلزونی نیست، بلکه معمولاً بخش دهلیزی نیز درگیر است. نتایج مطالعات متعدد، نشان داده است که کودکان ناشنوا در مقایسه با همتایان طبیعی، در توانایی‌های تعادلی مشکل‌دارند. کودکان ناشنوا عدم ثبات بیشتری در کنترل پوسچر خود نشان می‌دهند. بررسی‌های دیگر تاکید می‌کنند که فعالیت‌های ورزشی در سیستم‌های موثر در حفظ تعادل تاثیر داشته و تا حدودی تعادل بهتری را برای مبتلایان به آسیب شنوایی ایجاد می‌کند. سیستم دهلیزی یکی از سه سیستم مؤثر در حفظ تعادل است؛ بنابراین بررسی آن در کنترل پوسچر و تأثیر ورزش در رشد این سیستم امری ضروری به نظر می‌رسد. در مقاله حاضر مروری وضعیت تعادلی در افراد ناشنوا و تأثیرات ورزش در رشد سیستم دهلیزی این افراد مورد مطالعه قرار گرفته است.
مواد و روش‌ها                                                                                         
به منظور بررسی مروری عملکرد سیستم دهلیزی در افراد مبتلا به آسیب شنوایی و تاثیر ورزش حرفه­ای بر آن،کلیه مقالات موجود دراین زمینه از سال 1932 تا 2015 میلادی در پایگاه‌های اطلاعاتی Science Direct، PubMed، Google Scholar، Elsevier، ovid، proquest، scopus، springer مورد بازنگری قرار گرفتند.
یافته‌ها
افزون بر 300 مقاله با موضوعات مرتبط با کنترل پوسچر در افراد مبتلا به آسیب شنوایی و تأثیر فعالیت­های ورزشی بر سیستم‌های حسی و پتانسیل‌های برانگیخته دهلیزی در پایگاه‌های اطلاعاتی مذکور قابل دستیابی بود. در نهایت از 39 مقاله به صورت کامل و 7 مقاله به صورت خلاصه پژوهشی، برای نگارش مقاله حاضر استفاده شد.
نتیجه‌گیری
ورزش به دلیل تاثیر در رشد سیستم دهلیزی می‌تواند به عنوان یک مداخله درمانی قوی برای کودکان با اختلالات عملکردی در سیستم دهلیزی درنظرگرفته شود و انجام فعالیت‌های ورزشی در این افراد توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review of the Vestibular System Function of People with Hearing Impairment and the Impact of Professional Sport

نویسندگان [English]

 • Nasim Kaka 1
 • Homa Zarrinkoob 2
1 Student Research Committee, MSc Student of Audiology, Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Lecturer of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim:In sensory neural hearing loss, the damage is not limited to the cochlear part and the vestibular part is also involved. The results of sevral studies have shown that difficulty in balance abilities is more in deaf children than in their normal hearing peers. Also, deaf children have shown weaker stability in their postural control. In addition, several studies have emphasized that exercise is effective on keeping balance and partly to create a better balance for people with hearing impairment. Vestibular system is one of the three systems involved in keeping balance. Therefore, evaluating its contribution to postural control and balance and the effects of exercise on the growth of this system is essential. In the present review article, the balance state of deaf people and the impact of sports on the growth of their vestibular system are studied.
Materials and Methods: To review the vestibular system function of the people with hearing impairment and the effects of professional sport on it, all articles in this field, published from 1932 to 2015 were surveyed in ScienceDirect, PubMed, Google Scholar, Elsevier, Ovid, Proquest, Scopus, and Springer databases.
Results: More than 300 articles on topics related to postural control in people with hearing impairment and effects of physical activity on sensory systems and vestibular evoked potentials were available in these databases. Finally, we used 39 articles which were fully-researched papers and 7 abstracts.
Conclusion:Sports, due to their impact on the growth of vestibular system, can be considered a powerful therapeutic intervention for children with functional disorders of the vestibular system. Thus, sport activities are recommended for these people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cervical vestibular evoked potential
 • ocular vestibular evoked potential
 • postural control in deaf
 • deaf sport
 • balance performance
 1. Aydin T, Yildiz Y, Atesalp S, Kalyon T.A. Proprioception of the ankle: A comparison between female teenaged gymnasts and controls. Foot Ankle Int, 2002; 23: 123-129.##
 2.  Lephart S.M, Giraldo J.L, Borsa P.A, Fu F.H. Knee joint proprioception: A comparison between female intercollegiate gymnasts and controls. Knee Surg sports traumatol arthrose, 1996; 4: 121-124. ##
 3. Martini A, Stephens D, Read A. P, Hindley P, Kitson N, Lynas W, Martin M. Speech audiometry. 1987; p. 65-71. ##
 4. Melo RS, Silva PWA, Silva LVC, Toscano CFS. Postural evaluationof vertebral column in children and teenagers with hearing loss.Int Arch Otorhinolaryngol. 2011; 15:195-202. ##
 5. Lisboa TR, Jurkiewicz AL, Zeigelboim BS, Martins-Bassetto J, Klagenberg KF. Vestibular findings in children with hearing loss.Int Arch Otorhinolaryngol. 2005; 9: 271-279. ##
 6. Angeli S. Value of vestibular testing in young children withsensorineural hearing loss. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2003; 129: 478-482. ##
 7. Cushing S.L, Chia R, James A.L, Papsin B.C, Gordon K.A. A test of static and dynamic balance function in children with cochlear implants. Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery, 2008; 134(1), 34–38. ##
 8. Ozeki H, Matsuzaki M, Murofushi T. Vestibular evokedmyogenic potentials in patients with bilateral profoundhearing loss. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 1999; 61: 80–3##
 9. . Matsuzaki M, Wu CH. Short tone burstevokedmyogenic potentials on the sternocleidomastoidmuscle. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 125: 660–664. ##
 10. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012 Sep; 76(9): 1308-11. doi: 10.1016/j.ijporl.2012.05.025. Epub 2012 Jun 19.Vestibular evoked myogenic potentials in children with sensorineural hearing loss.Singh S1, Gupta RK, Kumar P. ##
 11. Satbir Singh, Rohit Kumar Gupta, Prawin Kumar. Vestibular evoked myogenic potentials in children with sensorineural hearing loss. All India Institute of Speech & Hearing, Mysore 570006, India. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2012; 76: 1308–1311. ##
 12. Xu XD1, Zhang Q2, Hu J3, Zhang Y3, Chen YF3, Zhang XT3, Xu M3. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015 Jun; 79(6):852-7. doi: 10.1016/j.ijporl.2015.03.017. Epub 2015 Mar 26.The hidden loss of otolithic function in children with profound sensorineural hearing loss. ##
 13.  Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2009 Jan; 135(1):40-4. doi: 10.1001/archoto.2008.508.Assessment of saccular function in children with sensorineural hearing loss.Zhou G1, Kenna MA, Stevens K, Licameli G.
 14. Inoue A1, Iwasaki S, Ushio M, Chihara Y, Fujimoto C, Egami N, Yamasoba T. Audiol Neurootol. 2013; 18(3): 143-51. doi: 10.1159/000346344. Epub 2013 Jan 31.Effect of vestibular dysfunction on the development of gross motor function in children with profound hearing loss. ##
 15. Morsh JE. Motor performance of the deaf. Comparatiw Psychological Monograph. 1936; 13: 1-51##.
 16. Long J. Motor abilities of deaf children. In: Contribution to Education, No. 514. New York, NY: Columbia University Teacher's College; 1932: l-67. ##
 17. Boyd J. Comparison of motor behavior in deaf and hearing boys. Am Ann Deaj: 1967; 112: 59%605.
 18.  Kaga K, Shinjo Y, Jin Y, Takegoshi H. Vestibular failure in childrenwith congenital deafness. Int J Audiol. 2008; 47: 590-599. ##
 19. De Kegel A, Dhooge I, Cambier D, Baetens T, Palmans T, VanWaelvelde H. Test-retest reliability of the assessment of posturalstability in typically developing children and in hearing impaired children. Gait Posture 2011; 33: 679–685. ##
 20. Schlumberger E, Narbona J, & Manrique M. Non-verbal development of children with deafness with and without cochlear implants. Developmental Medicine and Child Neurology. 2004; 46: 599–606.
 21. Derlich M, Krecisz K, Kuczynski M. Attention demand and pos-tural control in children with hearing deficit. Res Dev Disabil. 2011; 32: 1808-1813. ##
 22. Renato de Souza Meloa b, Andrea Lemosa, Carla Fabiana da Silva Toscano Mackyc, Maria Cristina Falcão Raposoa d. Karla Mônica Ferraza Postural control assessment in students with normal hearing and sensorineural hearing lossBraz J Otorhinolaryngol. 2014; 81(4): 431-438. ##
 23. Sousa AMM, Barros JF, Sousa Neto BM. Postural control in chil-dren with typical development and children with profoundhearing loss. Int J Gen Med. 2012:433-439. ##
 24. De Sousa AM, de França Barros J, de Sousa Neto BM. Postural control in children with typical development and children with profound hearing loss. Int J Gen Med. 2012; 5: 433–439. ##
 25. Hartman E, Houwen S, Visscher C. Motor skill performance andsports participation in deaf elementary school children. AdaptPhys Activ Q. 2011; 28: 132-145. ##
 26. Janet Collins Siegel, Maria Marchetti and Jan StephenTecklin Age-Related Balance Changes in Hearing-Impaired Children. PHYS THER. 1991; 71: 183-189. ##
 27. Aneliza Maria Monteirode Sousa1Jônatas de França Barros2Brígido Martins de SousaNeto3.Postural control in children with. Typicaldevelopment and children with profoundhearing loss.International Journal of General Medicine. 8MAY2012. ##
 28. Bressel E, Yonker J.C, Kras J, Health E.M. Comparison of static and dynamic balance in female collegiate soccer, basketball and gymnastics athletes. J Athl train, 2007; 42(1): 42-46. ##
 29.  Lephart S.M, Giraldo J.L, Borsa P.A, Fu F.H. Knee joint proprioception: A comparison between female intercollegiate gymnasts and controls. Knee Surg sports traumatol arthrose, 1996; 4: 121-124. ##
 30. Matsuda S, Demura S, Uchiyama M. Centre of pressure sway characteristics during static one-egged stance of athletes from different sports. J sport Sci. 2008; 26(7): 775-779. ##
 31. Pieter, W. Taekwondo. In R. Kordi, N. Maffulli, R. R. Wroble, & W. A. Wallace (Eds.), Combat sports medicine (pp. 263–286). 2009; London: Springer Science. ##
 32. Nien YH, Chang JS, Tang WT. The comparison of kinematics characteristics of two roundhouse kicking techniques in elite Taekwondo athletes. Med Sci Sports Exerc. 2007; 39(5): S478. ##
 33. Shirley S.M. Fong, William W.N. Tsang , Gabriel Y.F. Ng. Taekwondo training improves sensory organization and balance control in children with developmental coordination disorder: A randomized controlled trial. Research in Developmental Disabilities. 2012; 33: 85–95. ##
 34. Fong S. S. M, Lee V. Y. L, Pang M. Y. C. Sensory organization of balance control in children with developmental coordination disorder. Research in Developmental Disabilities doi:10.1016/j.ridd.2011.07.025.
 35. Cumberworth VL, Patel NN, RogersW, et al. The maturation of balance in children. J Laryngol Otol. 2007; 121: 449–454. ##
 36. Lephart SM, Giraldo JL, Borsa PA, et al. Knee joint proprioception: a comparison between female intercollegiate gymnasts and controls. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 1996; 4(2): 121–124. ##
 37. Leong H. T, Fu S.N, Ng G.Y, Tsang W.W. Low-level Taekwondo practitioners have better somatosensory organisation in standing balance than sedentary people. European Journal of Applied Physiology, 111, 1787–1793. ##
 38. Ayres A. J. Sensory integration and the child. Los Angeles: Western Psychological Services. 1979. ##
 39. Young Jae Kim1, Eun Joo Cha2, Sun Mi Kim3, Kyung Doo Kang4, and Doug Hyun Han3 The Effects of Taekwondo Training on Brain Connectivityand Body Intelligence Print ISSN 1738-3684 / On-line ISSN 1976-3026 bidirection. ##
 40. Hio-Teng Leong, Siu N. Fu, Gabriel Y. F. Ng, William W. N. Tsang. Low-level Taekwondo practitioners have better somatosensory organisation in standing balance than sedentary people. Eur J Appl Physiol. 2011; 111: 1787–1793 DOI 10.1007/s00421-010-1798-7. ##
 41. Gerbino PG, Griffin ED, Zurakowski D. Comparison of standing balance between female collegiate dancers and soccer players. Gait Posture. 2007; 26: 501–507. ##
 42. Bressel E, Yonker JC, Kras J. Comparison of static and dynamic balance in female collegiate soccer, basketball, and gymnastics athletes. J Athl Train. 2007; 42(1): 42–46. ##
 43. Perrin P, Schneider D, Deviterne D, Perrot C, Constantinescu, L. Training improves the adaptation to changing visual conditions in maintaining human posture control in a test of sinusoidal oscillation of the support. NeuroScience Letters. 1998; 245: 155–158.
 44. Lewis S, Higham L, Cherry DB. Development of an exercise program to improve the static and dynamic balance of profoundly hearing-impaired children. Am Ann DeaJ. 1985;130: 278-284. ##
 45. Carlson RB. Assessment of motor ability of selected deaf children in Kansas. Percept Mot Skills. 1972; 34: 303-305. ##
 46. YULIAN JIN1,2, USHIO MUNETAKA3, AKIMASA HAYASI1, HIDEKI TAKEGOSHI1, YUKINORI NAKAJIMA4 & KIMITAKA KAGA1 Vestibular myogenic potentials of athletes for the Deaf Olympic Games with congenital profound hearing loss. Acta Oto-Laryngologica, 2010; 130: 935–941. ##
 47. Ozeki H, Matsuzaki M, Murofushi T. Vestibular evokedmyogenic potentials in patients with bilateral profoundhearing loss. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 1999; 61: 80–3. ##
 48. Murofushi T, Matsuzaki M, Wu CH. Short tone burstevokedmyogenic potentials on the sternocleidomastoidmuscle. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 125: 660–4. ##
دوره 6، شماره 2
خرداد و تیر 1396
صفحه 246-257
 • تاریخ دریافت: 12 تیر 1395
 • تاریخ بازنگری: 03 مرداد 1395
 • تاریخ پذیرش: 23 مرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1396