اسکلروز منتشر و درمان مکمل در ایران: یک مطالعه مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سلامت و رفاه اجتماعی، گروه مدیریت رفاه اجتماعی، دانشکده علوم تربیتی و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه، گروه مدیریت رفاه اجتماعی و تعیین کننده‏های اجتماعی سلامت، دانشکده علوم تربیتی و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گفتار درمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
اسکلروز منتشر، اختلال مزمن سیستم عصبی مرکزی و ایمنی است که پیامدهای جسمی، روانی متعدد و هزینه‏های اقتصادی، اجتماعی زیادی برای بیماران مبتلا و خانواده آن­ها ایجاد می‏کند. ارائه شواهد علمی مبتنی بر فواید درمان‏های مکمل اهمیت ویژه‏ای در مدیریت سلامت و کیفیت زندگی این افراد دارد. مطالعه حاضر به منظور جمع­‏آوری شواهد توصیفی، کاربردی، همچنین مقایسه مداخلات طب مکمل غیرخوراکی در بیماران ایرانی انجام گردیده است.
مواد و روش­ها‏
مداخلات طب مکمل با گروه کنترل که روی بیماران مبتلا به اسکلروز منتشر در ایران صورت گرفته بود، در پایگاه‏های ایرانی شامل؛ مرکز داده‏های پایگاه اطلاعات علمی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، کتابخانه پزشکی و پایگاه‏های خارجی پاب­مد و گوگل اسکولار، جستجو و جمع‏آوری شد.
یافته‏ ها
پس از بررسی اولیه و حذف مطالعات غیرمرتبط، 41 مطالعه به مرحله تحلیل وارد شد. مطالعات از نظر روش‏شناختی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. مداخلات مناسب بر حسب بیشترین نقاط قوت یا کمترین معیارهای خطا انتخاب شد.
نتیجه‏ گیری
اغلب مطالعات طب مکمل در ایران بر روی بیماران از نوع عود-بهبود صورت گرفته‏اند. خستگی، کیفیت زندگی و خلق، بیشترین متغیرهای ارزیابی شده هستند. انواع ورزش‏ با سطوح و شدت متوسط در مدت کوتاه ولی مداوم مناسب هستند. ورزش‏های هوازی و یوگا به دلیل تأثیر تمرینات هوازی بر تمام اندام‏ها (به ویژه تنفسی) می‏تواند با توجه به تاریخچه بیماری و سطح خستگی توصیه شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Multiple Sclerosis and Supplementary Treatment in Iran: A Review Article

نویسندگان [English]

 • Mozhgan Moshtagh 1
 • Homeira Sajjadi 2
 • Hoda Mowzooni 3
 • Bahareh Zeynalzadeh Ghoochani 4
1 Ph.D. Student of Social Welfare and Health, Department of Social Welfare Management, School of Education Sciences and Social Welfare, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Social Welfare Management, Social Determinant of Health Researcher Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3 Master Student of Speech Therapy, Department of Speech and Language Pathology, School of Rehabilitation, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
4 Ph.D. Student of Occupational Therapy, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Multiple sclerosis is an immune disorder which involves central nervous system. This chronic condition has physical and psychological consequences causing economical and social burdens for patients and their families. Providing scientific evidences based on treatment benefits would have significant importance in health management and patient's quality of life.
The present study aimed to collect descriptive and applied evidences comparing the efficacy of different non-biologic supplementary medicine intervention in Iranian multiple sclerosis individuals.
Materials and Methods: In the present study, we investigated the complementary medicine interventions for multiple sclerosis. Articles were searched in Iranian databases including IranDoc, Medlib, and Magiran as well as international databases including Pubmed and Google Scholar.
Results: After initial screening and deleting irrelevant studies, 41 studies were chosen for the analysis. Studies were assessed and analyzed methodologically. Proper interventions were selected according to the least error criteria or the degree of strength.
Conclusion: Most studies were performed on relapsing-remitting kind of multiple sclerosis. They focused on fatigue level, quality of life, and mood promotion evaluation. Exercises with moderate level and intensity can be used monitoring short intervals and with short duration. Aerobic exercises have positive effects on all body organs as well as respiratory capacity and function; thus, they can be applied based on patient history and fatigue level. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multiple sclerosis
 • Complementary Medicine
 • Treatment
 • Symptom and Outcomes
 1. Chalk HM., “Mind over matter: cognitive-behavioral determinants of emotional distress in multiple sclerosis patients,”. Psychology, Health and Medicine, 2007; 12(5): 556–566.##
 2. Buelow JM., “A correlational study of disabilities, stressors and coping methods in victims of multiple sclerosis”. The Journal of Neuroscience Nursing, 1991; 23(4): 247–252.##
 3. Martín-Valero R, Zamora-Pascual N, and Armenta-Peinado J.A. “Training of Respiratory Muscles in Patients With Multiple Sclerosis: A Systematic Review”, Respir Care 2014;59(11):1764 –1772. DOI: 10.4187/respcare.02881##
 4. Pearson M, Hons B, Dieberg G, Smart N. "Exersise as a therapy for improvement of walking ability in adults with multiple sclerosis": a meta-ananlysis, Archives of physical medicine and rehabilitation, 2015; 96: 1339- 1348##
 5. Namjooyan F, Ghanavati R, Majdinasab N, Jokari S, Janbozorgi M. "Uses of complementary and Alternative Medicine in Multiple Sclerosis." Traditional and Complementary Medicine, 2014; 4(3): 145-152. [In Persian]##
 6. Hernandez-Reif M, Field T, Theakston H. "Multiple sclerosis patients benefits from massage therapy". Journal of Bodywork and Movement Therapies, 1998; 2(3): 168-74.##
 7. Huntley A and Ernst E. "Complementary and alternative therapies for treating multiple sclerosis symptoms: a systematic review ". Complement Ther Med, 2000; 8: 97-105.##
 8. Imanishi J, Kuriyama H, Shigemori I, Watanabe S, Aihara Y, Kita M, Sawai K, Nakajima H, Yoshida N, Kunisawa M, Kawase M, Fukui K. "Anxiolytic Effect of aromatherapy massage in patients with breast cancer." Evid Based Complement Alternat Med, 2009; 6(1): 123–128.##
 9. Olsen CM. "Natural rewards, neuroplasticity, and non-drug addictions". Neuropharmacology, 2011; 61(7): 1109-1122.##
 10. Hernandez-Reif M, Field T, Theakston H. "Multiple sclerosis patients benefits from massage therapy". Journal of Bodywork and Movement Therapies 1998; 2(3): 168-74.##
 11. Mills N, Allen S, Carey M. “Does Tai Chi/Qi Gong help patients with multiple sclerosis”. Journal of Body Work and Movement Therapies, 2000; 4(11): 39-48.##
 12. Ernst E, Resch K, Mills S, Hill R, Mitchell A, Willoughby M ,White A. "complementary medicine- a definition" . Br J Gen Pract, 1995; 45(398): 506.##
 13. Harirchian MH, Sahraian MA, Hosseinkhani A, Amirzargar N .” Level of attitude toward complementary and alternative medicine among Iranian patients with multiple sclerosis”, Iran J Neurol 2014; 13(1): 13-18. [In Persian]##
 14. Shinto L, Yadav V, Morris C, Lapidus J, Senders A, Bourdette D. “Demographic and health related factors associated with complementary and alternative medicine (CAM) use in multiple sclerosis”. Mult scler. 2006; 12(1): 94-100.##
 15. Apel A, Greim B, Konig N, Zettl UK. “Frequency of current utilisation of complementary and alternative medicine by patients with multiple sclerosis”. J Neurol. 2006; 253(10):1331##
 16. Fawsett J, Sidney J, Hanson M, Riley-Lawless K. "Use of alternative health therapies by people with multiple sclerosis: an exploratory study". Holistic Nursing Practice, 1994; 8:36- 42.##
 17. Seddighi Z, Mafton F, Moshrafi M. "Knowledge and insight to complementary medicine and the rate of the service population of Tehran, monitoring”. Payesh, 2005; 3(4): 279-89. [In Persian]##
 18. Kurtzke JF. “Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS),”. Neurology, 1983; 33(11): 1444–1452.##
 19. Higgins JPT, Altman DG , Gøtzsche PC, Juni P, Moher D, Oxman AD, Savovic J, Schulz KF, Weeks L, Sterne JAC, “The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias in randomised trials,” British Medical Journal 2011; 343, Article ID d5928. doi: 10.1136/bmj.d5928##
 20. Jensen MP, Barber J, Romano JM, Molton IR, Raichle KA, Osborne TL, Engel JM, Stoelb BL, Kraft GH, Patterson DR. “A comparison of self-hypnosis versus progressive muscle relaxation in patients with multiple sclerosis and chronic pain”. Int J Clin Exp Hypn, 2009; 57(2): 198-221.##
 21. Blasi ZD, Harkness E , Ernst E , Georgiou A, Kleijnen J. "Influence of context effects on health outcomes: a systematic review." Lancet, 2001; 357( 9258): 757–762.##
 22. Zwibe HL.“Contribution of impaired mobility and general symptoms to the burden of multiple sclerosis,” Advances in Therapy, 2009; 26(12): 1043–1057.##
 23. Ziemssen T. “Multiple sclerosis beyond EDSS: depression and fatigue”. Journal of the Neurological Sciences., 2009; 277(1): 37–41.##
 24. Oken BS, Kishiyama S, Zajdel D, Bourdette DCarlsen JHaas MHugos CKraemer DFLawrence JMass M. “Randomized controlled trial of yoga and exercise in multiple sclerosis,”Neurology 2004 ; 62 (11): 2058–2064.##
 25. Thobois S, Dominey PF, Decety J, Pollak P, Gregoire MC, Le Bars D, Broussolle E. “Motor imagery in normal subjects and in asymmetrical Parkinson’s disease: a PET study”. Neurology 2000 ; 55(7): 996–1002.##
 26. Gosselink R, Kovacs L, Ketelaer P, Carton H, Decramer M. “Respiratory muscle weakness and respiratory muscle training in severely disabled multiple sclerosis patients”. Arch Phys Med Rehabil 2000; 81(6):747-751.##
 27. Fry DK, Pfalzer LA, Chokshi AR, Wagner MT, Jackson ES. “Randomized control trial of effects of a 10-week inspiratory muscle training program on measures of pulmonary function in persons with multiple sclerosis”. J Neurol Phys Ther 2007;31(4): 162-172.##
 28. Gosselink R, Kovacs L, Decramer M. “Respiratory muscle involvement in multiple sclerosis”. Eur Respir J 1999;13(2):449-454.##
 29. Sajadian A, Kaviani A, Montazeri A, Hajimahmodi M, Ebrahimi M, Samiei M and et al. “Complementary Medicine use among Iranian Cancer patients”. Payesh 2005; 4(3): 197-205. [In Persian]##
 30. Ghafari S.,Ahmadi F., Nabavi S.M., Memarian R., Kazem nejad A., The effect of progressive muscular relaxation on activity of daily living in Multiple Sclerosis, Rehabilitation Journal, 1386, summer, volume 8, issue 2, 73-80. [In Persian]##
 31. Atash zadeh, Shourideh F., Mohamadi SH. Saeedi A., Alavi Majd H., Salehi soormeghi M.H., The comparison of aroma therapy and massage on pain severity in MS. 1386, Autumn. Shahid Beheshti Midwifery and Nursing School Journal, 16th year, issue 58, 28-32. [In Persian]##
 32. Ghafari S.,Ahmadi F., Nabavi S M., Kazem nejad A., Investigating the effect of hydrotherapy on quality of life of MS women. 1387. Rehabilitation Journal. Volume 9, Issue 3, 4. 43-50. [In Persian]##
 33. Ghafari S., Ahmadi F., Nabavi S.M., Memarian R., Kazem nejad A., The effect of progressive muscular relaxation technique on fatigue in MS. Shahr kord Medical Sciences University Journal. 1387, spring, Volume 10, Issue 1, 61-68. [In Persian]##
 34. E ftekhari A., Nikbakht H., Etemadi far M., Rabiee K., The effect of endurance exercise on aerobic capacity and quality of life in women with MS. Olympic Journal, 1387, 16th year. Issue 1, 37-46. [In Persian]##
 35. Ghafari S.,Ahmadi F., Nabavi S.M., Investigating the effect of hydrotherapy on fatigue in MS. Mazandaran Medical Sciences University Journal. 1387. Volume 18. Issue 66, 71-81. [In Persian]##
 36. Soltani M., Hejazi S., Noor Nematollahi S., Investigating the effect of an aerobic activity period in water on quality of life in MS. Mashhad Azad Islamic Medical Sciences University Journal. 1388. 5th year. Issue 4, 267- 274. [In Persian]##
 37. Soltani M., Hejazi S M., Noorian A., Zendehdel A., The effect of the selected aerobic exercises in water on balance improvement in MS. Mashhad Midwifery and Nursing School Journal. 1388. 9th year. Issue 2. 113- 107. [In Persian]##
 38. Soltani M., Hejazi S., Noorian A., Zendehdel A., Ashkani far M., The effect of an aerobic exercise period in water on physical disability in MS. Mashhad Azad Islamic Medical Sciences University Journal. 1388. 5th year. Issue 1, 15- 20. [In Persian]##
 39. Masoudi R., Sharifi Faradonbeh A., Mobasheri M., Moghadasi J., Evaluating the Effectiveness of Using a Progressive Muscle Relaxation Technique in Reducing the Pain of Multiple Sclerosis Patients, Journal Of Musculoskeletal Pain, Vol. 21(4): 350–357, 2013##
 40. Masoudi R., Soleimany MA., Moghadasi J., Qorbani. M, Effect of progressive muscle relaxation program on self-efficacy and quality of life in caregivers of patients with multiple sclerosis, JQUMS, Vol.15, No.2, Summer 2011, pp. 41-47##
 41. Ghasemi A., Poormomeni A., Chitsaz A., Etemadi far M., Comparison of therapeutic exercise and biofeedback on Incontinency in MS. Research in Rehabilitation. 1389. 6th year. Issue 2.##
 42. Rahnam N., Namazizadeh M., Etemadifar M., Bambaeichi A., The effect of Yoga exercises on depression in women with MS. Esfahan Medical Sciences University Journal. 1390. 29th year. Issue 136. 4th week. 483- 490. [In Persian]##
 43. Mohammadi Dinani Z., Nezakat Alhoseini M., Esfarjani F., Etemadifar M., Investigating the effect of 8 weeks Pilates exercises on motor performance and depression in MS. Research in Rehabilitation. 1392.9th year.issue 2.308-317. [In Persian]##
 44. Arastoo A., Ahmadi A., Zahednejad Sh., Comparison of 8weeks aerobic exercises and yoga on PCI in MS. Jundashapur Medical Sciences University Journal. 1390. Volume 10, issue 2,153- 162. [In Persian]##
 45. Pazookian M., Shaban M., Zakerimoghadam M., Mehran A., Sangji B., The effect of stretch exercises accompanied by aerobic on fatigue rate in MS individuals referred to Tehran MS Association. Holistic Midwifery and Nursing. 1391. 22th year. Issue 68. [In Persian]##
 46. Pooretezad M., Negahban Siuoki H., Majdinasab N., The comparison of two types of therapeutic exercise on balance performance in MS. Jundishapur Journal. 1391. Volume 3. Issue 1. 283-291. [In Persian]##
 47. Masoodinejad M., Ebrahim KH. Shirvani H., The effect of selective combined exercise program on muscle power and motor performance in women with MS. Sport Physiology.1391. issue 16. 81-96. [In Persian]##
 48. Ebrahimi Atri A., Saieedi M., Sarvari F., Khorshid Sokhanghoy M., The effect of exercise program in water on fatigue in women with MS. Mazandaran Medical Sciences University Journal, 1391. Volume 22, issue 94, 54-61.[In Persian]##
 49. Njafidoulat abadi Sh., Nooriyan Kh., Najafi Dolat abad A., Mohebi Z., The effect of yoga technique on quality of life in MS. Hormozgan Medical Journal. 1391. 16th year. Issue 2. 143-150.[In Persian]##
 50. Bastani F., Sobhani M., Bozorgnejad M., Shamsikhani Sh., Haghani H., Investigating the effect of acupuncture on pain severity in women with MS. Supplemntary Medicine. 1391. Issue 2. 1-10. [In Persian]##
 51. Shanazari Z., Marandi S M., Shaygannejad V., The effect of pilates and exercise in water on walking speed in women with MS. Research development in Midwifery and Nursing Journal. 1392. Volume 11, issue 2f. 10-17. [In Persian]##
 52. Shanazari Z., Marandi S M., Minasian V., Investigating the effect of 12 week Pilates and exercise in water on fatigue in women with MS. Mazandaran Medical Sciences University Journal. 1391. Volume 22, issue 98, 257-264. [In Persian]##
 53. Ghafari S., Ahmadi F., Nabavi S M., Memarian R., Investigating the effect of muscular progressive relaxation technique on depression, anxiety and stress in MS. Research in medicine. 1387. Volume 32. Issue 1. 45-53.[In Persian]##
 54. Pazookian M., Shaban M., Zakerimoghadam. M., Mehran A., Sangji B., Investigating the effect of aerobic exercise training on fatigue rate in MS. Nursing Education.1392.volume 2. Issue 2.64-73.[In Persian]##
 55. Ebrahimi Atri A., Khorshid Sokhangooy M., Sarvari F., Comparison of endurance and resistance exercises on fatigue severity and balance in women with MS. Sport Medicine. 1392. Issue 10, 89-102. [In Persian]##
 56. Toufighi A., Saki U., Razmjoo K., The effect of 12 weeks progressive resistance exercise on balance, fatigue and physical disability in women with MS. Jundishapur Medical Sciences Journal. 1392, volume 2, issue 2. 159- 167. [In Persian]##
 57. Bastani F., Sobhani M., Shamsikhani S., Negarandeh R., Borna M., Haghani H., Investigating the effect of acupuncture on sleep quality in women with MS. Supplementary Medicine Journal,1392, issue 3, 59-69. [In Persian]##
 58. Balouchi R., Ghiyasi A., Naderi A., Sadooghi H., Investigating the efficacy of Cawthorn Cooksey exercises on quality of life, balance and fatigue in MS. Ilam Medical Sciences University Journal. 1392, volume 21. Issue 7. 43- 53. [In Persian]##
 59. Azimzadeh A., Hosseini M A., Nouruzi Tabrizi K., Investigating the effect of Tai Chi Choan on quality of life in women with MS. 1392. Tehran Midwifery and Nursing School Journal. Volume 19, issue 2, 1-13. [In Persian]##
 60. Ghafari S., Ahmadi F., Nabavi M., Kazemnejad A., Effectiveness of applying progressive muscle relaxation technique on quality of life of patients with multiple sclerosis, Journal of Clinical Nursing, 2009, 18, 2171–2179##
 61. Golzari Z., Shabkhiz F., Soudi S., Kordi, M R., Hashemi S M., Combined exercise training reduces IFN-γ and IL-17 levels in the plasma and the supernatant of peripheral blood mononuclear cells in women with multiple sclerosis, International Immunopharmacology 10 (2010) 1415–1419##
 62. Eftekhari E., Mostahfezian M., Etemadifar M., Zafari A., Resistance Training and Vibration Improve Muscle Strength and Functional Capacity in Female Patients with Multiple Sclerosis, Asian Journal of Sports Medicine, Volume 3 (Number 4), December 2012, Pages: 279-284##
 63. Forughipoor M.,Khazaiee M., Investigating the effect of acupuncture on fatigue severity in MS. 8TH Iranian International MS Congress, Mashhad Medical Sciences University. 1390, Aban 25-26. Available on vcresearch@mums.ac.ir.##
 64. Kargarfard M., Etemadieefar M., Esfarjani F., Mehrabi M., Kardovani L., Changes in quality of life and fatigue in women with MS after 8 weeks exercise in water. Journal of Psychosocial Health. 1389. 12th year. Issue 3, 562- 573. [In Persian]##
 65. Najafidoulatabad Sh., Mohebbi Z., and Nooryan Kh., Yoga Effects on Physical Activity and Sexual Satisfaction Among the Iranian Women With Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Trial. African Journal of Traditional Complementary and Alternative Medicines, 2014. 11(5): p. 78- 82.##
 66. Ahmadi A., Arastoo A S., Nikbakht M., Zahednejad SH., Rajabpour M., Comparison of the Effect of 8 weeks Aerobic and Yoga Training on Ambulatory Function, Fatigue and Mood Status in MS Patients, Iranian Red Crescent Medical Journal. 2013 June; 15(6): 449-54##
 67. Marandi S M., Shayegan Nejad V., Shanazari Z., and Zolaktaf V., (2013). "A Comparison of 12 Weeks of Pilates and Aquatic Training on the Dynamic Balance of Women with Mulitple Sclerosis." INTERNATIONAL Journal of Preventive Medicine 4(1): 110- 117.##
 68. Negahban H., Rezaie S., Goharpey S., Massage therapy and exercise therapy in patients with multiple sclerosis: a randomized controlled pilot study, Clin Rehabil. 2013 Dec;27(12):1126-36##
 69. Sangolchi B., Hatamizadeh N., Reshvand F., Kazemnejad A., Investigating the effect of rehabilitation services on quality of life in MS. 1389, Journal of Midwifery and Nursing School. Volume 20, issue 71, 36- 41. [In Persian]##
 70. Kooshiar, H., Moshtagh M., Sardar M A., Foroughipour M., Shakeri M T and B. Vahdatinia (2015). "Fatigue and quality of life of women with multiple sclerosis: a randomized controlled clinical trial." The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 55(6): 668-674.##
دوره 6، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 234-253
 • تاریخ دریافت: 17 آبان 1394
 • تاریخ بازنگری: 26 دی 1394
 • تاریخ پذیرش: 18 اردیبهشت 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396