نتایج آزمون های اتولیتی (SVV, SVH, cVEMP) در بیماران مبتلا به منیر قطعی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دفترتحقیقات و فن آوری دانشجویان، دانشجوی کارشناسی ارشد، شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکتری شنوایی شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
منیر بیماری گوش داخلی است که علاوه بر حلزون، ارگان­های اتولیتی را نیز درگیر می­کند که در حفظ تعادل بدن نقش تعیین کننده­ای دارد. آزمون پتانسیل­های برانگیخته عضلانی دهلیزی گردنی (Cervical Vestibular Evoked Myogenic Potential (cVEMP))، آزمون درک بینایی راستای افقی (Subjective Visual Horizontal(SVH)) و آزمون درک بینایی راستای عمودی (Subjective Visual Vertical (SVV)) آزمون­های ارزیابی ارگان­های اتولیتی هستند. اطلاع از نحوه عملکرد ارگان­های اتولیتی و انتخاب آزمون مناسب برای ارزیابی آن­ها، می­تواند به کنترل و درمان بیماری منیر کمک کند. هدف پژوهش حاضر جمع­آوری و یکپارچه­سازی نتایج مطالعاتی است که به بررسی ارگان­های اتولیتی در بیماران مبتلا به منیر با استفاده از سه آزمون cVEMP، SVV و SVH پرداخته­اند.
مواد و روش­ها
به این منظور از کلید واژه­های Saccule، Utricle، Meniere،  Otolithدر پایگاه­های اطلاعاتی PubMed، Elsevier، Google Scholar استفاده شد که 45 مقاله با موضوع مد نظر مرتبط بودند و مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتیجه­ گیری
به­طور کلی آزمون­های اتولیتی حساسیت و ویژگی محدودی دارند. آزمون cVEMP نتایج غیرطبیعی را در بیماران مبتلا به منیر نشان می­دهد که تقریبا مستقل از زمان ابتلا به بیماری است. آزمون SVV در مرحله حاد بیماری منیر عملکرد خوبی دارد. آزمون حاضر در مرحله حاد بیماری، خطای تنظیم خط به­صورت عمودی و انحراف به سمت ضایعه را نشان می­دهد. در مورد آزمون SVH گزارشات قابل توجهی ذکر نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Otolithic Tests Results (SVV, SVH, and cVEMP) in Patients with Definite Meniere’s Disease

نویسندگان [English]

 • Marzieh Sharifian 1
 • Azamsadat Hosseini Fard 2
 • Nima Rezazadeh 3
1 Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Student Research Committee, MSc in Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 PhD in Audiology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Menier is a disease of internal ear that involves cochlea and otolith organs, which play important roles in the balance of body. Cervical Vestibular Evoked Myogenic Potential (cVEMP), Subjective Visual Vertical (SVV), and Subjective Visual Horizontal (SVH) are tests to evaluate otolith organs. Understanding otoliths functions and choosing the appropriate test to evaluate them can help control and treat menier’s disease. The purpose of the present study was to collect and integrate the results of studies that investigated the otolith organs in Meniere's disease patients using three tests of cVEMP, SVV, and SVH.
Materials and Method: PubMed, Elsevier, and Google Scholar database were searched using “menier”, “Otolith”, “Saccule”, “Utricle”, “cVEMP”, “SVV”, and “SVH” keywords. A total of 45 articles relevant to the topic were selected and studied.
Conclusion: Generally, otolith tests have limited sensitivity and specificity. cVEMP shows abnormal results in menier’s disease that is almost independent of the duration of disease. SVV has good performance in acute phase of menier’s disease. In the acute phase of the disease, it shows error to the set line vertically and deviated to the affected side. About SVH, no remarkable report was found.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Meniere
 • Otolith
 • Saccule
 • Utricle
 • Cervical Vestibular Evoked Myogenic Potential
 • Subjective Visual Vertical and Subjective Visual Horizontal
1. Andrews JC. Intralabyrinthine fluid dynamics: Meniere disease. Current opinion in otolaryngology & head and neck surgery. 2004;12(5):12-48.##
2. Arenberg I, Balkany T, Goldman G, Pillsbury 3rd R. The incidence and prevalence of Meniere's disease--a statistical analysis of limits. Otolaryngologic clinics of North America. 1980;13(4):601-597.##
3. Minor LB, Schessel DA, Carey JP. Meniere's disease. Current opinion in neurology. 2004;17(1):16-9.##
4. Chihara Y, Iwasaki S, Ushio M, Murofushi T. Vestibular-evoked extraocular potentials by air-conducted sound: another clinical test for vestibular function. Clinical Neurophysiology. 2007;118(12):51-2745.##
5. Muzzi E, Rinaldo A, Ferlito A. Meniere disease: diagnostic instrumental support. American journal of otolaryngology. 2008;29(3):94-188.##
6. Ozeki H, Iwasaki S, Murofushi T. Vestibular drop attack secondary to Meniere's disease results from unstable otolithic function. Acta oto-laryngologica. 2008;128(8):91-887.##
7. Rauch SD, Zhou G, Kujawa SG, Guinan JJ, HerrmannBS. Vestibular evoked myogenic potentials show altered tuning in patients with Meniere’s disease. Otology & Neurotology. 2004;25(3):8-333.##
8. Valko Y, Hegemann SC, Weber KP, Straumann D, Bockisch CJ. Relative diagnostic value of ocular vestibular evokedpotentials and the subjective visual vertical during tilt and eccentric rotation. Clinical Neurophysiology. 2011;122(2):404-398.##
9. Van de Heyning P, De Valck CF, Boudewyns A, Cammaert T, Casteleyn S, Deggouj N, et al. Meniere's disease. B ENT. 2007;3:11.##
10. Pagarkar W, Bamiou D-E, Ridout D, Luxon LM. Subjective visual vertical and horizontal: effect of the preset angle. Archives of Otolaryngology–Head & Neck Surgery. 2008;134(4):401-394.##
11. Havia M, Kentala E. Progression of symptoms of dizziness in Ménière's disease. Archives of Otolaryngology–Head & Neck Surgery. 2004;130(4):5-431.##
12. Kim HH, Wiet RJ, Battista RA. Trends in the diagnosis and the management of Meniere's disease: results of a survey. Otolaryngology--Head and Neck Surgery. 2005;132(5):6-722.##
13. Taylor RL, Wijewardene AA, Gibson WP, Black DA, Halmagyi GM, Welgampola MS. The vestibular evoked-potential profile of Ménière’s disease. Clinical Neurophysiology. 2011;122(6):63-1256.##
14. Young YH, Wu CC, Wu CH. Augmentation of vestibular evoked myogenic potentials: an indication for distended saccular hydrops. The Laryngoscope. 2002;112(3):12-509.##
15. Zarei M, Adel Ghahraman M, Daneshi A, Memari F, Akbari M, Faghihzadeh S. Comparison of the prevalence and latency of vestibular evoked myogenicpotentials in normal participants and symptomatic and asymptomatic Meniere's disease patients. Audiology. 2009;18(1):44-36.##
16. Ushio M, Iwasaki S, Chihara Y, Kawahara N, Morita A, Saito N, et al. Is the nerve origin of the vestibular schwannoma correlated with vestibular evoked myogenic potential, caloric test, and auditory brainstem response? Acta oto-laryngologica. 2009;129(10):100-1095.##
17. Katayama N, Yamamoto M, Teranishi M, Naganawa S, Nakata S, Sone M, et al. Relationship between endolymphatic hydrops and vestibular-evoked myogenic potential. Acta oto-laryngologica. 2010;130(8):23-917.##
18. Manzari L, Tedesco A-R, Burgess A, Curthoys I. Ocular and cervical vestibular-evoked myogenic potentials to bone conducted vibration in Ménière’s disease during quiescence vs during acute attacks. Clinical Neurophysiology. 2010;121(7):101-1092.##
19. Wuyts F, Buytaert K, Van de Heyning P. Oral Session 3: Vestibular Function. Journal of Vestibular Research. 2011;5-21:73.##
20. de Waele C, Huy PTB, Diard J-P, FreyssG, Vidal P-P. Saccular dysfunction in Meniere's disease. Otology & Neurotology. 1999;20(2):32-223.##
21. Murofushi T, Nakahara H, Yoshimura E, Tsuda Y. Association of air-conducted sound oVEMP findings with cVEMP and caloric test findings in patients with unilateral peripheral vestibular disorders. Acta oto-laryngologica. 2011;131(9):50-945.##
22. Chiarovano E, Zamith F, Vidal P-P, de Waele C. Ocular and cervical VEMPs: a study of 74 patients suffering from peripheral vestibular disorders. Clinical neurophysiology. 2011;122(8):9-1650.##
23. Nagai N, Ogawa Y, Hagiwara A, Otsuka K, Inagaki T, Shimizu S, et al. Ocular vestibular evoked myogenic potentials induced by bone-conducted vibration in patients with unilateral inner ear disease. Acta oto-laryngologica. 2014;134(2):8-151.##
24. Zhu Y, McPherson J, Beatty C, Driscoll C, Neff B, Eggers S, et al. Cervical VEMP Threshold Response Curve in the Identification of Meniere’s Disease. Journal of the American Academy of Audiology. 2014;25(3):88-278.##
25. FRIEDMANN G. Thejudgement of the visual vertical and horizontal with peripheral and central vestibular lesions. Brain. 1970;93(2):28-313.##
26. Böhmer A, Mast F, Jarchow T. Can a unilateral loss of otolithic function be clinically detected by assessment of the subjectivevisual vertical? Brain research bulletin. 1996;40(5):7-423##
27. Kingma H. Function tests of the otolith or statolith system. Current opinion in neurology. 2006;19(1):5-21.##
28. Faralli M, Lapenna R, Mandalà M, Trabalzini F, Ricci G. The first attack of Meniere's disease: A study through SVV perception, clinical and pathogenetic implications. Journal of vestibular research: equilibrium & orientation. 2014;24(5):42-335.##
دوره 6، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 201-209
 • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1394
 • تاریخ بازنگری: 03 اردیبهشت 1395
 • تاریخ پذیرش: 19 مهر 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396