موضوعات = اطفال
مقایسه‌ بازنمایی برخی مؤلفه‌های زمان در گفتمان روایتی کودکان اوتیسم با عملکرد بالا و کودکان هنجار

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 948-963

10.32598/SJRM.10.5.10

عباسعلی آهنگر؛ محمدحسین سالاری فر؛ ستاره مجاهدی رضائیان؛ آزاده ایمانوردی


بازنمایی دستور زبان داستان در گفتمان روایی دانش آموزان سندرم داون آموزش پذیر فارسی زبان

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 26-37

10.22037/jrm.2020.112639.2229

عباسعلی آهنگر؛ مهین اسلامی شهربابکی؛ ستاره مجاهدی رضائیان؛ نیلوفر سرمست


طراحی ابزار سنجش نیاز به خدمات آموزشی و توانبخشی دانش آموزان دچار کم شنوایی مدارس تلفیقی مقطع ابتدایی

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 148-157

10.22037/jrm.2018.110884.1594

حسن بابایی؛ نیکتا حاتمی زاده؛ سمانه حسین زاده؛ سعیده مهرکیان


بررسی دانش و نگرش معلمان ابتدایی شهر تهران در مورد اختلالات یادگیری و نقص-توجه/بیش‌فعالی و ارتباط آن با ویژگی‌های معلمان

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 1-11

10.22037/jrm.2016.1100200

نینا سلامت بخش؛ مژگان خادمی؛ سیما نوربخش؛ سپیده راجزی اصفهانی؛ رزیتا داوری آشتیانی؛ کتایون رازجویان


ارزیابی فرآیند درمانی کودکان مبتلا به تنبلی چشم در غربالگری تنبلی چشم سال 1391 در مشهد

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 109-118

10.22037/jrm.2016.1100171

هدا حسینیان؛ نیکتا حاتمی زاده؛ روشنک وامقی؛ عنایت ا... بخشی