موضوعات = روانشناسی
تاثیر آموزش روش های اصلاح رفتار بر کاهش رفتارهای مقابله ای و افزایش عملکرد رفتاری کودکان کم شنوا

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 58-66

10.22037/jrm.2018.110662.1440

محسن امیری؛ عباس نسائیان؛ مسعود حجازی؛ رقیه اسدی گندمانی


بررسی شیوع نارسایی توجه- بیش فعالی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 231-239

10.22037/jrm.2017.110459.1306

علیرضا ظهیرالدین؛ مینا آدینه؛ سپیده راجزی اصفهانی؛ آمنه احمدی


گروه ‌درمانی حمایتی و دیابت نوع 2: اثربخشی گروه‌درمانی حمایتی بر کنترل قند خون

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 28-35

10.22037/jrm.2017.1100250

سعید ایمانی؛ مجید صفاری نیا؛ مریم زارع؛ زینب شایقیان


طراحی برنامۀ عصبی شناختی رایانه- محور جهت اندازه گیری و بررسی حافظه فعال با هدف غربالگری کودکان در معرض اختلال خواندن یا دیسلکسیا

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 75-83

10.22037/jrm.2016.1100185

مونا دلاوریان؛ غلامعلی افروز؛ فرزاد توحیدخواه؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ علی اکبر ارجمندنیا


طراحی سیستم پشتیبان تصمیم بالینی برای تمایز اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی از اختلال‌های عاطفی-رفتاری با نشانه های مشابه: مقایسه دو شبکه عصبی مصنوعی رایج

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 29-39

10.22037/jrm.2016.1100210

مونا دلاوریان؛ فرزاد توحیدخواه؛ پروین دیباج نیا؛ غلامعلی افروز؛ الهه نایبی؛ شهریار غریب زاده


کاربرد فراشناخت درمانی در کاهش نشانه‌ها و افزایش سطح عملکرد در اختلال وسواس – اجبار مقاوم به درمان دارویی: مطالعه موردی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 40-51

10.22037/jrm.2016.1100168

سپیده راجزی اصفهانی؛ لادن فتی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ حمید یعقوبی؛ علیرضا ظهیرالدین؛ سیدسعید صدر؛ نیلوفر مهدوی؛ سیماسادات نوربخش