کلیدواژه‌ها = تمرینات آبی
تأثیر 8 هفته تمرینات آبی بر نوسانات مرکز ثقل در زنان نابینا

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 34-47

10.32598/SJRM.13.1.1

اسما سالاری؛ فاطمه کریمی افشار


بررسی و مقایسه تأثیر تمرین در عمق‌های مختلف آب بر ثبات پاسچر و استراتژی‌های بازیابی تعادل سالمندان: یک کارآزمایی بالینی

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1002-1015

10.32598/SJRM.11.6.12

رامین بیرانوند؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو؛ احسان سیدجعفری


تأثیر هشت هفته تمرینات آبی بر کنترل پاسچر و استراتژی‌های بازیابی تعادل در سالمندان مرد 70-60سال

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1326-1337

10.32598/SJRM.10.6.20

امین شفیعی؛ عبدالحمید دانشجو؛ منصور صاحب الزمانی