کلیدواژه‌ها = کم­ شنوایی ناشی از نویز
استرس اکسیداتیو و مرگ سلولی ناشی از نویز

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 311-317

10.22037/jrm.2017.110380.1243

اکرم پوربخت؛ سحر شمیل شوشتری؛ سهند نکوئیان؛ مجتبی توکلی