کلیدواژه‌ها = کارکردهای اجرایی
طراحی و بررسی اثربخشی نرم افزار بازتوانی شناختی بر توجه و کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به نقص شناختی خفیف نوع غیر فراموشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.22037/sjrm.2022.116765.2992

ماهگل توکلی؛ گلیتا امساکی؛ معصومه جوشقانی


بررسی تأثیر نوروفیدبک بتا بر کارکردهای اجرایی و توانایی حل مسأله کودکان پسر دبستانی مبتلا به اختلال کاستی توجه و فزون‌کنشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.22037/sjrm.2022.116251.2899

راضیه کیانی زاده؛ مهناز استکی؛ فریبا حسنی


پیش‌بینی کیفیت زندگی براساس عملکرد بدنی و کارکردهای اجرایی در افراد کم‌توان ذهنی

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1136-1149

10.32598/SJRM.12.6.9

محمود پیررسول زاده؛ جلال دهقانی زاده


ساختار عاملی و اعتباریابی پرسش‌نامه درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 144-153

10.32598/SJRM.11.1.15

فاطمه سلیمی نوه؛ ویدا اندیشمند؛ زهرا زین الدینی؛ امان الله سلطانی