کلیدواژه‌ها = فرآیندهای واجی
مقایسه‌ی فرآیندهای واجی بین کودکان کم‌شنوا و کودکان شنوای بلوچ‌زبان

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 308-321

10.22037/jrm.2020.113802.2440

سید فرید خلیفه لو؛ محدثه سلطانی نژاد؛ پرویز سیدزایی


مقایسه فرآیندهای واجی در کودکان با کاشت حلزون و کودکان شنوای فارسی زبان در شهر شیراز

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1397، صفحه 127-135

10.22037/jrm.2018.111066.1734

نعیمه فتحی هرات؛ علی قربانی؛ محمد رضا کیهانی؛ شاپور حقجو


بررسی مهارت‌های واجی در کودکان دوزبانه‌ی فارس-عرب‌زبان 5-4 سال

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1397، صفحه 88-95

10.22037/jrm.2017.110765.1516

وفا دلفی؛ طلیعه ظریفیان؛ عنایت الله بخشی؛ مریم دلفی