کلیدواژه‌ها = ضربه مغزی
تحلیلی بر تأثیر جهت‌گیری سر و گردن بر پارامترهای بیومکانیکی آسیب سر در بوکس

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 908-921

10.32598/SJRM.10.5.7

ندا بروشک؛ حسن خوشنودی؛ مصطفی رستمی؛ رضا سارنگ


مقایسه روانی کلامی و نامیدن در مواجهه در بیماران مبتلا به ضربه مغزی

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 194-202

10.22037/jrm.2017.1100366

آذر مهری؛ سیده زهره موسوی؛ پژمان مرادی؛ کوروش کریمی یارندی؛ سامان معروفی زاده؛ محمدرضا کیهانی