کلیدواژه‌ها = اختلالات روان‌شناختی
بررسی سلامت روانی در افراد کم شنوای بزرگسال

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 142-147

10.22037/jrm.2015.1100229

مجتبی توکلی؛ حسین طالبی؛ سحر شمیل‌شوشتری؛ الهام آقایی