کلیدواژه‌ها = اکستنشن زانو
تاثیر هشت هفته تمرین اوتاگو بر فاکتورهای منتخب راه رفتن در بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22037/sjrm.2022.114016.3065

فائزه معصومی؛ امیر حسین براتی؛ محمد روحانی؛ لیلا غزاله


مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات کوادریسپس بین سه نوع انقباض اکستنسور زانو با بارهای مختلف در زنان جوان

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 65-75

10.22037/jrm.2016.1100213

سید حسین حسینی؛ فرزانه ساکی؛ شهاب الدین باقری؛ عاطفه یاراحمدی