کلیدواژه‌ها = آموزش
مقایسه تأثیر روش‌های خطی و غیرخطی بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شده کودکان

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 626-639

10.32598/SJRM.11.4.11

امین ابدالی فر؛ شهاب پروین پور؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی


اثربخشی تقویت حافظه کاری با آموزش رایانه‌ای بر توجه مداوم دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 2-13

10.32598/SJRM.11.1.1

فرزین حق نظری؛ وحید نجاتی؛ حمیدرضا پوراعتماد


مروری بر آموزش مراقبت به والدین کودکان دارای فلج مغزی

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 175-183

10.22037/jrm.2016.1100202

زهرا نوبخت؛ مهدی رصافیانی