کلیدواژه‌ها = سلامت روانی
بررسی سلامت روانی در افراد کم شنوای بزرگسال

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 142-147

10.22037/jrm.2015.1100229

مجتبی توکلی؛ حسین طالبی؛ سحر شمیل‌شوشتری؛ الهام آقایی


بررسی رابطه ی سلامت روانی و کیفیت خواب دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 92-1391

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 147-155

10.22037/jrm.2015.1100159

مریم رحمتی؛ سعید رحمنی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان؛ فرناز فتح اله زاده؛ پریسا غریب نواز