کلیدواژه‌ها = نویز
بررسی اثرات کوتاه مدت نویز بر مسیرهای شنوایی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 226-237

10.22037/jrm.2016.1100404

عبدالله موسوی؛ مرضیه امیری؛ لیلا فرجی


نقش و تأثیر ویتامین ها بر دستگاه شنوایی

دوره 1، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 42-46

10.22037/jrm.2012.1100101

مجتبی خزاعی؛ فرناز فتح اله زاده؛ سارا باحقیقت