کلیدواژه‌ها = کورتیزول
تأثیر روزه‌داری توأم با فعالیت ورزشی هوازی بر سطح کورتیزول و اضطراب صفت-‌حالت در ورزشکاران حرفه‌ای زن

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 320-331

10.32598/SJRM.11.3.7

فهیمه مومنی فر؛ امین راجی؛ امیرعلی جعفرنژاد گرو؛ امید یوسفی بیله سوار؛ جلال یاراحمدی


اثر تمرین مقاومتی بر سطوح خونی هورمون‌های کورتیزول، تستوسترون و برخی شاخص های آمادگی جسمانی در مردان پاک شده از اعتیاد به مت‌آمفتامین در دوره بازتوانی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 154-163

10.22037/jrm.2018.110909.1615

نرجس پورمیرزایی؛ رامین شعبانی؛ زهرا حجتی ذی دشتی؛ فاطمه ایزددوست؛ علی اکبر مویدی


تأثیر ترکیب تمرین مقاومتی و ویبریشن کل بدن برتغییرات نسبت تستوسترون به کورتیزول آزاد و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز بزاقی

دوره 1، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 20-26

10.22037/jrm.2012.1100098

محمد علی فتحی؛ محمد علی آذربایجانی؛ مقصود پیری؛ عارف سعیدی؛ حسین فتح الهی