نویسنده = �������������� �������� ��������
ساختار عاملی و اعتباریابی پرسش‌نامه درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 144-153

10.32598/SJRM.11.1.15

فاطمه سلیمی نوه؛ ویدا اندیشمند؛ زهرا زین الدینی؛ امان الله سلطانی