نویسنده = ������������ ��������������
توان‌بخشی بینایی بیماران با نابینایی قرنیه‌ای با استفاده از قرنیه مصنوعی

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 518-533

10.32598/SJRM.11.4.5

سعید رحمنی؛ محمدعلی جوادی؛ کیانا حسن پور؛ فرید کریمیان