نویسنده = �������������������� ��������
بررسی اثربخشی آموزش توان‌بخشی حرکتی بر حافظه فعال و توجه و تمرکز دانش­‌آموزان دچار اختلال یادگیری خواندن

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 238-249

10.32598/SJRM.11.2.7

حجت اله خالویی؛ پروین سالاری چینه؛ سعید احمدخسروی؛ وحید منظری توکلی