نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی تاثیر درمان تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای مکرر بر روی حافظه فعال بیماران آلزایمر

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1402

محسن سعیدمنش؛ محیا شعبان زاده؛ مهسا مسلمی حقفیقی؛ میترا قدیری؛ فاطمه نیک افشان؛ رها شعبان زاده؛ محمد حسین ذبحی