نویسنده = ���������� �������� ��������
مقایسه تأثیر روش‌های خطی و غیرخطی بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شده کودکان

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 626-639

10.32598/SJRM.11.4.11

امین ابدالی فر؛ شهاب پروین پور؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی


تأثیر بازی‌های حرکتی هدفمند انفرادی و گروهی بر جنبه‌های مختلف نظریه ذهن در دختران 8 ساله

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 408-425

10.32598/SJRM.11.3.5

نرگس برهانی دیزجی؛ شهاب پروین پور؛ صالح رفیعی