نویسنده = �������������� ������ ��������
بررسی اثر آنی بازخورد بر عملکرد ورزشکاران با نقص های الگوهای حرکتی اندام تحتانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.22037/jrm.2021.115788.2814

علی اصغر نورسته؛ محدثه اشرفی زاده