نویسنده = ������������ ������ ��������
تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی با رویکرد سهرمن در بازیکنان والیبال با اختلال چرخش تحتانی کتف

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 126-143

10.32598/SJRM.11.14

زهرا پاشایی؛ حسن دانشمندی؛ سید محمد حسینی