نویسنده = ���������� ����������
ارتباط طراحی داخلی مراکز کاردرمانی با کیفیت ارائه خدمات توانبخشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22037/sjrm.2023.117027.3087

نگین ایرانی؛ ساسان خادمی کلانتری؛ سیروس باور؛ نوید میرزاخانی