نویسنده = �������� ������������ ������ �������� ��������
تمرین، عملکرد کورتیکوماسکولار را در فعالیت راه رفتن در ورزشکاران با پارگی رباط صلیبی قدامی تعدیل می کند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22037/sjrm.2023.117199.3205

سارا جمهوری؛ سعید طالبیان؛ محمد کاظم واعظ موسوی؛ سید حمید سجادی هزاوه


مقایسه تأثیر روش‌های خطی و غیرخطی بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شده کودکان

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 626-639

10.32598/SJRM.11.4.11

امین ابدالی فر؛ شهاب پروین پور؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی