نویسنده = ������������ ������������ ��������
تأثیر بازی‌های حرکتی هدفمند انفرادی و گروهی بر جنبه‌های مختلف نظریه ذهن در دختران 8 ساله

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 408-425

10.32598/SJRM.11.3.5

نرگس برهانی دیزجی؛ شهاب پروین پور؛ صالح رفیعی