نویسنده = ������������ ����������
تأثیر بازی‌های خلاقانه و سنتی بر هماهنگی حرکتی و خلاقیت در عمل و حرکت در دختران 6 تا 7 سال

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 320-335

10.32598/SJRM.12.2.8

سهیلا رجایی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ راضیه ساجدی


تأثیر پیچیدگی تکلیف شنیداری و فواصل تمرین‌آسایی بر کنترل پاسچر

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 640-655

10.32598/SJRM.11.4.12

راضیه ساجدی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ لیلا غزاله