نویسنده = ���������������������� ��������������
تأثیر کاهش فعالیت بدنی بر بیان ژن‌های مورف-1 و آتروژین-1 متعاقب تمرینات ورزشی مختلف

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 250-263

10.32598/SJRM.11.2.9

مهدی مداحی؛ رضا قراخانلو؛ عبدارضا کاظمی؛ محمدعلی اذربایجانی