نویسنده = ������������ ����������
تأثیر دوازده هفته تمرین شنای استقامتی بر ویژگی‌های ساختاری و عملکردی قلب پسران نوجوان غیرفعال

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 756-767

10.32598/SJRM.10.4.11

پیمان جوکار؛ ناصر بهپور؛ لیلا فصیحی؛ احمد فصیحی؛ بهمن ابراهیمی ترکمانی