نویسنده = عبدالحمید دانشجو
تأثیر کشش استاتیک و دینامیک در والیبالیست‌های مرد مبتلابه سندروم گیرافتادگی شانه

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 602-613

10.32598/SJRM.11.4.14

عبدالرضا صنعتی؛ عبدالحمید دانشجو؛ منصور صاحب الزمانی؛ الهام حسینی


تأثیر هشت هفته تمرینات آبی بر کنترل پاسچر و استراتژی‌های بازیابی تعادل در سالمندان مرد 70-60سال

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1326-1337

10.32598/SJRM.10.6.20

امین شفیعی؛ عبدالحمید دانشجو؛ منصور صاحب الزمانی