نویسنده = ���������� �������� ��������
پاسخ شاخص های پلاکتی به انقباض‌های کانسنتریک و ایسنتریک آیزوکینتیک در مردان

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 188-196

10.22037/jrm.2017.1100315

سجاد احمدی زاد؛ سمیه چراغی فر؛ خسرو ابراهیم؛ هیوا رحمانی؛ محمود رضا تقی زاده