نویسنده = �������������� ��������
بررسی رابطه سودمندی سمعک با کیفیت زندگی نوجوانان کم‌شنوا

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 142-150

10.22037/jrm.2017.110476.1319

آیدا غروی؛ حسین مبارکی؛ محمد کمالی؛ زهرا جعفری