نویسنده = ������ �������� ��������
اثر یک دوره برنامه تمرینی اجرایی ویژه بر اختلالات گام برداری بیماران مبتلا به پارکینسون

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 156-167

10.22037/jrm.2016.1100263

مهدی ضامنی مطلق؛ مریم نزاکت الحسینی؛ حمید صالحی؛ احمد چیت ساز