نویسنده = �������������� ���������� ��������
کارکردهای اجرایی در کودکان اتیسم: مقایسه توانایی طرح ریزی در کودکان اتیسم و کودکان طبیعی 6 تا 12 سال

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 101-108

10.22037/jrm.2016.1100261

فاطمه پرویزی؛ لاله لاجوردی؛ مهدی علیزاده زارع؛ حسن عشایری