نویسنده = �������������� ��������
رشد مهارت های شنیداری و گفتار کودکان کاربر کاشت حلزون

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 185-194

10.22037/jrm.2019.111166.1806

عطیه قزوینی؛ رابعه خلیلاوی؛ رضا صادقی؛ افسانه یوسفی؛ کوروش افتخاریان


رشد مهارت های درخواست غیرکلامی در کودکان 9 تا 30 ماهه فارسی زبان با رشد طبیعی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 122-130

10.22037/jrm.2017.1100303

عطیه قزوینی؛ فریبا یادگاری؛ سید مجید رفیعی؛ افسانه یوسفی؛ فهیمه ملکی