نویسنده = ������������������ ��������
مقایسه تاثیر دو روش بستن چشم بطور تمام وقت و پاره وقت در درمان تنبلی چشم (غیر استرابیسمی با شدت متوسط) در کودکان 3 تا 7 سال

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 15-21

10.22037/jrm.2013.1100129

محمد آقازاده امیری؛ نادر قربانیان؛ محمد قاسمی برومند؛ علیرضا اکبرزاده باغبان