نویسنده = ������������ ������������
راهبردهای حفظ شغل در افراد مبتلا به آسیب های شدید روانی : مقاله مروری

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 109-118

10.22037/jrm.2014.1100081

میترا خلف بیگی؛ مهدی رصافیانی؛ فرحناز محمدی؛ حجت اله حقگو؛ حمید v