نویسنده = �������� �������� ��������
بررسی و مقایسۀ سرعت نوشتن دانش‌آموزان سوم ابتدایی مدارس دخترانه و پسرانۀ شهر تهران در سال تحصیلی 87-1386

دوره 1، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 14-19

10.22037/jrm.2012.1100097

نوید میرزاخانی؛ عطیه جوان تاش؛ مائده صباغ ترکان؛ رزی زینعلی


هنجاریابی سرعت دست نویسی دانش آموزان پایه دوم تا پنجم مدارس ابتدایی شهر تهران

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 73-81

10.22037/jrm.2012.1100047

عطیه جوان تاش؛ نوید میرزاخانی؛ زهرا پاشازاده