نویسنده = زهرا جعفری
بررسی رابطه سودمندی سمعک با کیفیت زندگی نوجوانان کم‌شنوا

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 142-150

10.22037/jrm.2017.110476.1319

آیدا غروی؛ حسین مبارکی؛ محمد کمالی؛ زهرا جعفری


مقایسه نتایج آزمون یادگیری شنوایی-کلامی ری دانش آموزان مدرسه عادی و تیزهوشان پسر 12 تا 14سال

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 127-138

10.22037/jrm.2016.1100358

مرضیه شریفیان البرزی؛ الهام خسروی فرد؛ زهرا جعفری؛ علیرضا اکبرزاده باغبان؛ هما زرین کوب؛ زهرا شهیدی پور؛ سرور فتحی