نویسنده = لیلا جلیلوند کریمی
بررسی ارتباط بین امتیازات جفت همخوان-واکه صحیح در آزمون همخوان- واکه دایکوتیک با دامنه و زمان نهفتگی موج P300 در بزرگسالان با شنوایی طبیعی

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 241-249

10.22037/jrm.2019.110619.1417

راحله قاسمی پور؛ لیلا جلیلوند کریمی؛ قاسم محمدخانی؛ پریسا رسولی فرد؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


تعیین اختلاف خروجی سمعک تنظیم شده طبق اهداف تجویزی DSL V5 با شیوه های اندازه گیری گوش واقعی و کوپلر CC 2 در کودکان کم شنوای 3 تا 7 سال

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 118-125

10.22037/jrm.2018.110612.1413

اکبر افشار؛ حمید جلیلوند؛ لیلا جلیلوند کریمی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


ساخت و هنجاریابی آزمون اعداد دایکوتیک دوتایی در کودکان فارسی زبان

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 125-134

10.22037/jrm.2017.1100473

فرناز فتح اله زاده؛ لیلا جلیلوند کریمی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


هنجاریابی آزمون های تونال پردازش زمانی شنیداری در بزرگسالان فارسی زبان

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 203-210

10.22037/jrm.2017.1100481

لیلا جلیلوند کریمی؛ رضوان رجبعلی پور؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


مروری بر هنجاریابی آزمون های تونال پردازش زمانی-شنیداری در بزرگسالان

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 302-312

10.22037/jrm.2016.1100409

رضوان رجبعلی پور؛ لیلا جلیلوند کریمی؛ فرناز فتح اله زاده؛ آزاده برنا