نویسنده = فرشاد اخوتیان
بررسی سازوکارهای فیزیولوژیکی ماساژ ورزشی و اثر آن بر عملکرد ورزشکاران: مطالعه مروری

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 680-691

10.32598/SJRM.11.5.12

حسن شمسی؛ فرشاد اخوتیان؛ خسرو خادمی-کلانتری


اثر مرحله اول بازتوانی قلبی بر کیفیت زندگی و ظرفیت عملکردی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 82-90

10.22037/jrm.2017.1100306

سمیه پیلان نژاد؛ صدیقه سادات نعیمی؛ فرشاد اخوتیان؛ بهروز عطارباشی مقدم؛ سیدعلی جمالیان؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


بررسی اثرات روش های اکتیو ریلیز و پوزیشنال ریلیز براختلالات عضلانی–اسکلتی: مقاله مروری

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 290-301

10.22037/jrm.2016.1100255

مرضیه محمدی کجیدی؛ فرشاد اخوتیان؛ عباس رحیمی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


بررسی تکرار پذیری درون آزمونگر گونیامتر در حرکات فعال گردن در دختران جوان بدون علامت

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 57-64

10.22037/jrm.2015.1100223

سحر زمانی؛ فرشاد اخوتیان؛ صدیقه السادات نعیمی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان